Mit barnebarn på 8 år hader skolen og læsning

Mit barnebarn på 8 år hader skolen og læsning

Hej Janne,

Jeg skriver vedr. mit barnebarn, som er en dreng på 8 år. Samtidig med skolestart flyttede han sammen med sin mor og hendes kæreste til Tyskland, hvor han går i en dansk skole. Der bliver dog talt meget tysk i frikvartererne og i fritidshjemmet, da de fleste børn kommer fra tysktalende hjem. Vores barnebarn kom direkte i 1. klasse, da der ikke er børnehaveklasser på skolen. Han har gået i skole i 2 år og taler flydende tysk. Han er et meget socialt barn, der har meget nemt ved at få kammerater og venner, og han har fundet en ny bedsteven, som har tyske forældre.

Vores dreng har rigtig svært ved at lære at læse. Han er blevet testet af skolepsykologen, som bl.a. fandt frem til, at han er endda særdeles godt begavet, men har problemer med arbejdshukommelsen. Desuden er der blevet tilknyttet en læsekonsulent. Drengen har gjort fremskridt. Han læser små meget nemme bøger. Nu er der sket det, at han med egne ord hader skolen og læsning. Det skete gradvis, men er blevet meget udtalt det sidste halve år. Fagfolkene og i særdeleshed drengens mor var af den formodning, at der var blevet stillet for store krav til ham, og derfor blev der svækket på kravene de sidste ca. 2 måneder før sommerferien.

Men læsekonsulenten mener, at han skal læse hver dag i sommerferien. Det medfører gråd, smækken med dørene og mange konflikter. Han er bare så ked af, at skolen snart starter igen. Hvad gør vi? Vi taler om, at vi i familien evt. skal fokusere på det, han er god til og tage afslappet på skolearbejdet med håbet om, at han i løbet af nogle år er blevet en habil læser, og så ellers overlade indlæringen til lærerne. Vi er bange for, at han skal få et kronisk dårligt forhold til indlæring og skolen. Men vi er sådan i tvivl. Vi vil jo hjertens gerne læse med ham, men han gemmer sig og græder, og derfor er vi bange for at presse ham yderligere. Hvad tænker du, er vores rolle og hvad er skolens rolle?

Vi er meget glade for skolen, og synes at det er yderst kompetente lærere, der vil vores barnebarn det bedste. Han er meget afholdt både blandt de øvrige elever og lærerne.

Hilsen en bekymret mormor


SVAR

Kære bekymrede mormor,

se, nu kender jeg jo ikke læsekonsulentens begrundelser for, at dit barnebarn skal læse hver dag i sin ferie - ud over det helt generelle, at man lærer at læse ved at læse. Men det er også en helt generel viden, at man ikke lærer noget som helst, med mindre man har lyst til det.

Nu er den store del af sommerferien nok gået - hvis ikke ferien allerede er helt forbi - men jeg vil alligevel bidrage: Jeg foreslår, at I læser højt for drengen i stedet for, at han selv læser. Fx hver aften, en halv til en hel time, som det nu passer.

Hyggelig højtlæsning

Gør det til en hyggestund - eventuelt for alle familiens medlemmer. Find en spændende bog, gerne en småtyk en med kapitler. Det skal være en bog med en historie, han bliver grebet af, sådan at han kommer til at være utålmodig efter at høre mere. Spørg fx på biblioteket. Serien om 'Harry Potter' er helt sikkert spændende, og også lidt uhyggelig, men jeg tror, at han er gammel nok til at have glæde af det magiske univers. I kan eventuelt selv læse bind 1 først og vurdere det.

Ellers havde mit barnebarn (en pige) stor glæde af at få læst Iselin C. Hermanns 'Kongen af Sydspanien' højt, da hun var 8 år. Forfatterne Søren Jessen, Daniel Zimakoff og Morten Dürr har også skrevet spændende bøger, som jeg tror, kan vække dit barnebarns interesse - og som er lettere at læse selv end 'Harry Potter'. Hvis han nu skulle få lyst til selv at læse videre for at se, hvad der kommer til at ske i historien …

Læseglæde - ikke læsetvang

Formålet er selvfølgelig at få dit barnebarn til at opdage glæden ved læsning og bøger. Den har han enten slet ikke oplevet endnu - eller mistet i al sit arbejde med at lære at læse. Hvis han bliver ved med at forbinde læsning og bøger med ubehag og tvang - ja, så er det da helt sikkert, at han vil undgå det mest muligt. Og det vil have negativ indflydelse på hans læseindlæring - igen, fordi man jo altså lærer at læse ved at læse.

For mig er det vigtigste, at dit barnebarn ikke bliver tvunget til noget, han har så stor modstand mod, og da slet ikke i sin ferie. Og jeg mener, at selv om familien er en vigtig støtte for et skolebarn og har stor betydning for, hvordan barnet klarer sig i skolen, så er det lærerne, der har den pædagogiske uddannelse og ved noget om, hvordan de griber læse-modvillige børn an. Lad den del være skolens og lærernes opgave - og koncentrer jer derhjemme om at vise dit barnebarn glæden ved at læse.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk