Venskaber i balance

Adam Breum

Dit barn har brug for tryghed omkring sig for at kunne lære at læse, skrive og regne. Derfor er det så vigtigt, at det knytter venskaber med de andre børn i klassen. Det kan du gøre meget for at bakke op om i hverdagen.

Allerede fra første dag i skolen er dit barn i gang med at finde sin plads i klassen og skabe relationer til de andre. Næsten alle børn er nysgerrige og interesseret i de nye kammerater. Og med de færre voksne, der er i skolen, er det vigtigt for et barn selv at kunne skabe kontakt til andre på en måde, hvor der er plads til alle. Det er måske det allervigtigste at kunne for et barn, der starter i skole.

At kunne være en ven forudsætter erfaringer med at lege og indgå frugtbart i samspil med andre. Det er en balancegang for et barn både at kunne udtrykke sine ønsker, så andre forstår det, og samtidig kunne lytte til sine kammerater, give slip og lade andre bestemme. Hvis dit barn har en god balance mellem egne ønsker og andres og kan lege i længere tid, hvor alle virker glade, praktiserer det en ligeværdighed, som vil give det mange venskaber livet igennem. 

Klassens normer

I en klasse dannes der hurtigt en kultur ud fra de normer, som de voksne og børnene bringer med sig. Forhåbentligt vil dit barn begynde i en klasse, som summer af omsorgsfuldhed og rummelighed, men ofte er det noget, der skal bygges op over tid. Et barn behøver tid sammen med lærere og pædagoger til at finde sin rolle. Et sundt klassemiljø skaber trivsel og indlæring, mens et dårligt klasseklima skaber grobund for mobning, udelukkelse, klikedannelse, sladder og fysiske konflikter. Læs mere om, hvad du kan gøre for klassens trivsel her.

Du kan gøre dit barn parat til det sociale liv i klassen ved for eksempel at fortælle, at det ikke selv kan bestemme, hvem det skal sidde ved siden af, holde i hånd på ture og være duks med. Når I har talt om det, vil dit barn nemmere slippe trangen til hele tiden at ville bestemme.

Adam Breum

"Dårligt selskab"

Måske får dit barn en ven, der i dine øjne er ”dårligt selskab”: Vennen bander, praler, pynter sig for meget eller spiser for meget slik. I dine øjne. Det er vigtigt, at du lader dit barn gøre sine egne erfaringer og undlader at kommentere dets valg af venner. Dit barn er ved at lære om relationer til forskellige mennesker. Det er en del af dit barns dannelsesproces, du er vidne til. Hvis du oplever, at det andet barn har en negativ indflydelse på dit barn, er det en oplagt mulighed for at teste din tillid til, at dit barn er godt opdraget. Er du parat til at lade dine værdier og holdninger blive udfordret?

I længden kan du ikke beskytte dit barn mod alle verdens dårligdomme. Du må vise tillid til, at din opdragelse og holdning til rigtigt og forkert bæres igennem af dit barn.

Adam Breum

Du skal selvfølgelig altid skride ind, hvis du for alvor er bekymret, og dit barn gør noget, du ikke vil acceptere, og du skal sige din mening, når dit barn udfordrer dig. Men du kan kun vejlede dit barn -  ikke andres. ”Det kan godt være de andre siger sådan til Julie, men jeg vil ikke have, at du gør det!”.

Konflikter og smådrilleri

Konflikter er et vilkår, som alle mennesker skal forholde sig til livet igennem. At lære at håndtere dem og komme videre er utrolig vigtigt. Dit barn har allerede erfaring med konflikter, når det begynder i skole. Men i skolen er alle børn jævnaldrende, så dit barn reagerer måske anderledes end før. Smådrilleri hører til hverdagen i skolen. Det meste hører til i den lette ende, hvor børnene laver sjov med hinanden, og de fleste børn er gode til at stoppe op, hvis en bliver ked af det

Smådrilleri skal dit barn lære at ”pytte” væk og ikke lade sig gå på af. Men dit barn skal også lære at gøre opmærksom på, når det føler sig trådt over tæerne eller hente hjælp hos en voksen, hvis tingene spidser til.

Adam Breum

Hvis et barn ikke får venner

Hvis et barn ikke kommer godt ud af det med de andre i klassen, vil det måske blive ked af at gå i skole. Men nogle børn har bare ikke den store interesse i at være sammen med andre hele tiden. Har man et sådan barn, må man indstille sig på ikke at presse legeaftaler igennem. De arrangementer, I har aftalt som forældregruppe i klassen, skal selvfølgelig overholdes, ligesom barnet skal deltage i fællesaktiviteter i undervisningen og i SFO’en.

Oplever du, at dit barn gerne vil, men ikke kan finde nogen at lege med, så kontakt børnehaveklasselederen eller SFO´en, så I sammen kan hjælpe dit barn.

Hvis et barn ikke opfører sig pænt overfor andre børn, respekterer de voksne i skolen eller overholder klassereglerne, er det vigtigt, at skole og hjem sammen hjælper barnet med at ændre adfærd, så konsekvenserne ikke vokser barnet over hovedet.