Klar til skolestart

Adam Breum

Et barn har krav på undervisning fra det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Men alder afgør ikke i sig selv, om et barn er parat til at gå i skole. Og der findes ingen facitliste til at afgøre det, for skoleparathed har at gøre med de mange forskellige egenskaber og færdigheder, som barnet har udviklet i familien, børnehaven og blandt venner indtil nu. Det vigtigste er, at dit barn er klar til at møde nye udfordringer, og at det er så socialt udviklet, at det kan trives i en større børnegruppe med færre voksne.

Jeg var ikke så bange som Alfons var, da han skulle i skole, fordi jeg kender Carl-Emil fra SFO´en. Han er min nye ven

Johannes 6 år

Skolen er ikke kun dit barns skole

Med til din kærlige omsorg for dit barn hører også, at du lærer det, hvordan det skaber respektfuld kontakt til andre. Barnet skal lære at være opmærksom på, hvilke normer, der gælder, der hvor det befinder sig, så det kan begå sig. Fx: Hvor høj stemme kan man tale med i en kirke? Må man sige, hvad man tænker, om den tykke mand i bussen? Det er op til dig at lære dit barn det, for sådanne normer er ingen født til at kende. Skolen er indstillet på, at børn ikke er ens, og at de kommer med forskellige forudsætninger. Men hvis et barn ikke omgås andre med respekt, er det vigtigt, at skole og hjem sammen hjælper barnet til at ændre på det.

Kim Fupz Aakesons "Verdens uartigste dreng" er en god historie, som du og dit barn kan bruge til at snakke om, hvordan man skal opføre sig

Adam Breum

Indre styring: At kunne udskyde behov

Det vigtigste, dit barn skal kunne for at få en god skolestart, er at skabe gode relationer til andre børn og at udskyde sine behov. Det ser ud til, at børn, der kan styre deres impulser, bliver sundere, gladere, bedre uddannede og har mere stabile relationer senere i livet, end børn, der ikke kan. Og selvkontrol er ikke primært noget, man er født med. Det kan opfattes som en muskel: Man kan træne den og vælge at bruge den – eller at lade være. Du kan bl.a. vise barnet vejen ved at være rollemodel.

Selvkontrol er altså en helt afgørende faktor for et barns livsforløb og evne til at få det liv, det ønsker

Adam Breum

Involver dit barn i det praktiske

Du kan roligt give dit barn simple alderssvarende opgaver i hverdagen allerede fra 5-års alderen. Du kan fx vise dit barn, hvordan det dækker op til aftensmaden og fortælle, at du er glad for, at det hjælper til. Det forbereder barnet på at leve sammen med andre og støtter det i at blive selvhjulpen. Om nogle år bor du med en teenager, og det kommer hele familien til gode, hvis I tidligt har indrettet jer sådan, at i jeres hjem hjælper alle til.

At være selvhjulpen

På det praktiske plan skal dit barn være selvhjulpen, når det starter i skole. Det skal selv kunne tage tøj af og på, binde sine snørebånd og lyne jakken op, gå på toilettet i rette tid og vaske hænder bagefter. Forestil dig en idrætstime, hvor ingen børn har øvet sig på at knappe deres jakker, lyne deres bukser eller binde deres snørebånd. En børnehaveklasseleder, der skal hjælpe alle 20-30 børn, får ikke sat megen idræt i gang den dag.

Det vil hjælpe dit barn med at klare sig i skolen, hvis det er vant til at klare en masse selv. Så slå dig selv over fingeren, hvis dit serviceringsgen er ved at løbe af med dig.

Adam Breum