Se kulturmøder som en mulighed

Adam Breum

Dit barn vil møde mange nye kulturer, når det begynder i skolen. Både sociale og etniske. Se det som en rigtig god mulighed for, at dit barn udvider sin horisont og gør erfaringer, som det kan bruge til at begå sig i fremtidens globale verden.

Du kan lære dit barn at:

  • selvom jeres måde at leve på er den, I synes er bedst, findes der mange andre
  • møde det anderledes med åbenhed og interesse
  • respektere andre måder at leve på
  • tage imod invitationer til hjem, hvor man lever anderledes
  • invitere forskellige venner med hjem – uafhængig af socialt eller etnisk tilhørsforhold

At kunne begå sig på tværs af sociale og etniske skel vil være en ressource for dit barn resten af livet.

Adam Breum