EU-tilskudsordningen for frugt, grønt og skolemælk

EU yder tilskud til både frugt, grønt og mælk i skolerne. I Mejeriernes Skolemælksordning koncentrerer vi os naturligvis om sidstnævnte – nemlig mælken. Vi sørger således for på vegne af alle skoler i vores ordning at ansøge om EU-tilskuddet.

Der er desuden nogle krav fra EU, som den enkelte skole selv skal opfylde - det gælder kravene til henholdsvis 'Skiltning' og 'Læringsaktiviteter'. Se mere herom nedenfor. 

Læringsaktiviteter

En vigtig del af ordningen er, at der sammen med uddeling af mælk (og frugt og grønt) også gennemføres læringsaktiviteter.

  • En læringsaktivitet skal fremme børnenes viden om ernæring, sundhed og frugt, grønt og mælk, herunder også landbrug, økologi og bæredygtig produktion.
  • Det er muligt at anvende Landbrugsstyrelsens gratis læringsmaterialer, som består af henholdsvis en tegneserie til børnene op til 6. klassetrin og en quiz til de større børn fra 7.- 10. klassetrin.
  • Det er også muligt for jer som skole at gennemføre egne læringsaktiviteter – det kan fx være temadage, workshops, foredrag, undervisning, leg eller lignende afhængigt af, hvad der passer til børnenes alder.

Ønsker I at anvende Landbrugsstyrelsens læringsaktiviteter kan de downloades via denne side på skolemælk.dk eller de kan rekvireres hos Landbrugsstyrelsen via mail: projekttilskud@lbst.dk 

Skiltning

Det er samtidig et krav, at I som modtager af EU-tilskuddet oplyser offentligheden om netop det tilskud, som I modtager under skoleordningen. Det kaldes for ”skiltning”. Det er alle deltagende institutioner/skoler, der er omfattet af kravet om skiltning.

I skal informere offentligheden enten via en fysisk plakat (i A3-format) på et klart synligt sted ved skolens/institutionens hovedindgang eller via et digitalt banner på skolens/institutionens hjemmeside (OBS: placeres på forsiden).

Landbrugsstyrelsen stiller det digitale banner til rådighed og via denne side på skolemælk.dk kan I enten finde webbanneret eller downloade en pdf-fil med A3-plakaten, som I kan printe ud og hænge op.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Vedr. gennemførsel og dokumentation skal det understreges, at det er skolens ansvar, at læringsaktiviteterne gennemføres for alle de elever, der deltager i ordningen om EU-tilskud.

Ansvaret for at kunne fremvise dokumentation for gennemførslen (fx at de store elevers quiz-svar gemmes) er også skolens, da denne dokumentation skal kunne fremvises ved evt. kontrolbesøg fra Landbrugsstyrelsens side. Det gælder også dokumentation for evt. læringsaktiviteter I som skole selv måtte initiere og gennemføre.

Eksempler på dokumentation herpå kan fx være kommunikation om undervisningen til forældre, selve undervisningsmaterialet, en faktura fra kostvejleder/ernæringsekspert, fotodokumentation eller lignende.

Øvrig info

På landbrugsstyrelsens hjemmeside (se link herunder) kan I desuden finde meget mere info om selve tilskudsordningen, samt en vejledning til, hvordan man ansøger om EU-tilskuddet til skolemælk.

Tryk her for at komme til landbrugsstyrelsens hjemmeside om tilskudsordningen for mælk

Tryk her for at komme til selve vejledningen om tilskud til mælk (og frugt og grønt)