Download materiale til skolerne

Her kan du downloade forskellige materialer med relevans for skolemælksordningen.

Har du brug for en ny mappe, kan du kontakte Skolemælk her.
Leder du efter informationer om skolens grossist, skal du også kontakte Skolemælk.

Skolemælksfolder

Download en folder om skolemælksordningen her. I folderen kan du læse mere om, hvordan skolemælksordningen fungerer, og hvordan en forælder får tilmeldt sit barn til skolemælksordningen.

Plakat med tal aktivitet

Materiale med relevans for skolemælksordningen

Download materialer her. 

Materialer om skolemælksordningen fra Skolemælksmappen

Her finder du de materialer om skolemælksordningen, som er i den Skolemælksmappe, der bliver udleveret i papirudgave til nye skoler. Materialerne downloades for hvert enkelt faneblad. Fanebladsnummeret fra papirmappen er angivet i parentes.