Download materiale til skolerne

Her kan du downloade forskellige materialer med relevans for skolemælksordningen.

 

Skolemælksfolder

Download en folder om skolemælksordningen her. I folderen kan du læse mere om, hvordan skolemælksordningen fungerer, og hvordan en forælder får tilmeldt sit barn til skolemælksordningen.

Materialer til EU-tilskudsordningen for mælk

Her kan du downloade de obligatoriske materialer fra bl.a. Landbrugsstyrelsen for EU-tilskudsordningen for skolemælk. 

Materiale med relevans for skolemælksordningen

Download materialer her. 

Materialer om skolemælksordningen fra Skolemælksmappen

Her finder du de materialer om skolemælksordningen, som er i den Skolemælksmappe, der bliver udleveret i papirudgave til nye skoler. Materialerne downloades for hvert enkelt faneblad. Fanebladsnummeret fra papirmappen er angivet i parentes. 

Besked til forældre-tekst til AULA