Mobning: Forebyggelse og håndtering

Adam Breum

Det er invaliderende at blive mobbet, og dit barns skole vil være meget opmærksom på, at mobning bliver stoppet, så snart det registreres. Der findes ikke mobbefri skoler, men alle skoler har pligt til at skride ind, så snart de opdager mobning. Mobning smitter og er noget, der sker med gruppens accept.

Hvis de andre børn siger fra, stopper mobningen. Du kan tale med dit barn om, at det skal sige fra, hvis det ser, at et andet barn bliver mobbet. Det er ved de første små tegn, mobning skal fanges - inden det udvikler sig

Adam Breum

For eksempel: Er det ikke alle piger, der bliver inviteret med til fødselsdag? Får en af drengene bank af en anden? Udelukkes en af pigerne fra at være med i leg? Du skal både være obs på, hvordan dit eget barn har det, og om der er andre børn i klassen, som trænger til hjælp. Forebyggelse af mobning er et fælles ansvar for klassens lærere og alle børns forældre. Hvis en af jer får mistanke om, at der sker mobning i klassen, er det alles ansvar at se på, hvad der konkret foregår mellem børnene. I må alle samles og aftale, hvordan det skal tackles. Hvad enten dit barn er offeret eller skurken, skal du henvende dig til skolen med det samme. Ofte kræver det, at I forældre inddrages og hjælper med til at ændre et negativt samspil mellem børnene. Mors og fars ord vægter tungere end læreres og pædagogers.

Mobning skal forebygges

Det er helt afgørende, at der fra starten skabes en god kultur i klassen, hvor det bliver naturligt for børnene at lege sammen på kryds og tværs, mens de er i skolen og SFO´en - uden at skele til køn, etnicitet eller bedstevennen. Det må du gøre alt for at støtte. Du kan sørge for, at dit barn kommer til at lege med så mange som muligt fra klassen. Børn kender ikke til mobningens alvor, medmindre de har prøvet det på egen krop. Så de voksne må tage ansvaret. Lær for eksempel dit barn, at en gang imellem er det dig, der bestemmer, hvem I skal være sammen med efter skole.

Hjælp dit barn til at forstå, at det også har ansvar for andre børns trivsel og må hjælpe til ved at lege med et barn, der har brug for at blive inddraget

Adam Breum