Fiduser til klassens sammenhold

Adam Breum

Hvis et barn ikke fungerer i en klasse, er det alles ansvar. Både børnenes, læreres og samtlige forældres. Derfor skal I forældre sammen med skolen udvikle en kultur for, hvordan man taler sammen, når et barn ikke trives. Når I som forældre står sammen omkring børnene i klassen, skaber I også sammenhold mellem dem.

På forældrefiduser.dk finder du tips, der gør det nemt at tage ansvar for klassens sammenhold helt fra børnehaveklassen.

(Bag hjemmesiden står Det Kriminalpræventive råd, TrygFonden og Skole og Forældre)

Du kan eventuelt foreslå i klassen, at I forældre mødes en aften og spiser sammen – og at I inden mødet har læst forældrefiduser.dk. Her kan I også snakke om den antimobbestrategi, som jeres barns skole er forpligtet til at have, hvis det er en folkeskole.

At åbne sit hjem

Når børnene flittigt leger sammen på kryds og tværs derhjemme, forebygges mobning i og uden for klassen. Så du kan gøre en stor forskel ved at lade jeres hjem være åbent for klassekammerater. Dit hjem vil blive et sted, hvor dit barns kammerater har lyst til at komme, og når puberteten indfinder sig, har du en god fornemmelse af din teenager, fordi det er godt at hænge ud hos jer. Har dit barn lyst til at invitere klassekammerater hjem, må du endelig benytte dig af det, så meget det lader sig gøre.

Måske bliver dit barn ikke inviteret så meget hjem til andre, som I inviterer hjem til jer. Det skal du se stort på – glæd dig i stedet over, at du skaber et gæstfrit hjem

Adam Breum

Du kan ikke styre andre forældre eller deres børns vaner, men du kan give dit eget barn et hjem, hvor åbenhed er en værdi.

Mød det anderledes åbent

I skolen møder dit barn andre kulturer og familieformer end jeres - både sociale og etniske.

Bliver dit barn venner med et barn fra en anden etnisk kultur, får de to mulighed for at udveksle deres kulturelle bagage med hinanden og udvide deres horisont. Sådan et venskab vil berige begge børn og forberede dem på at leve i en globaliseret verden. Læs mere om kulturmøder som en mulighed her. 

Dit barn vil også møde børn med for eksempel et psykisk eller fysisk handicap. Også her skal du tale positivt om det andet barn og hjælpe dit barn til at blive en god klassekammerat. Du kan sammenligne det med, da dit barn skulle passe på de mindre børn i børnehaven og derved tog hensyn. Dit barn skal lære, at alle børn har tanker og følelser uanset kultur, familiebaggrund og handicap. Og at alle har ret til en eksistens i ligeværd, respekt og kærlighed.