Forældrehåndbogen

Sund & glad skolestart er en slags guide til dagliglivet som skolebarnsfamilie. Den slags gives der ingen facitliste til. Så du skal opfatte bogens input som inspiration og ideer til, hvad du kan gøre for, at dit barn trives og glædes ved at gå i skole, så det får de bedste muligheder for at udvikle sine faglige, personlige, kreative og sociale potentialer.

Om forfatterne

De to hovedforfattere bag bogen Sund & glad skolestart, Helle Brønnum Carlsen og Adam Breum, har stor erfaring med børn, skolestart, skolegang og madens betydning. Adam har været børnehaveklasseleder i 12 år (1998 -2010), og Helle har i 32 år undervist elever fra 1. til 10. klasse. I dag er de kolleger og begge ansat på N. Zahles Seminarieskole i København. Bogen er skrevet på baggrund af de to forfatteres fagligheder som henholdsvis cand.pæd. i pædagogisk psykologi (Adam Breum) og lærer, lektor og ph.d i børn og mad (Helle Brønnum Carlsen).

De kombinerer begge deres fagligheder med deres praktiske erfaring med børn i børnehaveklassen og grundskolen i det hele taget. Helle har skrevet den del af bogen, der angår mad, måltider, sundhedspolitik og motion (her bidrager dr. med. Bente Klarlund også), mens Adam har skrevet størstedelen af det, der angår børnehaveklassen og skolestarten (her bidrager Pia Jessen med sit eget afsnit). Andre afsnit er skrevet i fællesskab.

Sundhed

Forfatterne bruger ordet sundhed i bred betydning. Ligesom WHO, hvis sundhedsbegreb lyder: ”Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed”. Store ord men alle tre dimensioner er vigtige for at være glad, engageret, lydhør, omgængelig, fuld af ideer og energi – kort sagt trives. 

En sund og glad skolestart omfatter både kroppen, hovedet, følelserne og de sociale relationer. Det skal du som forældre nu til at samarbejde med skolen om.

Sund og glad skolestart på skolemælk.dk

På skolemælk.dk kan du læse bogens forskellige afsnit og finde inspiration til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at få en sund og glad skolestart.

Du kan blandt andet læse om:

Forberedelser inden skolestart

Skolestart

Sund klassekultur

Børnehaveklassen

Sund mad til dit skolebarn

 

God læselyst og god skolestart!