Hjælp til dit abonnement

(Scroll down for help in English)

Levering af skolemælken

Hvis dit barn ikke har modtaget sin mælk, anbefaler vi, at du først tjekker, om du har betalt for skolemælken. Tjek derfor om der er blevet trukket penge på din konto. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det muligvis skyldes, at du har skiftet kreditkort eller at din betalingsserviceaftale ikke længere er gyldig/ikke godkendt af banken.

Er beløbet blevet trukket, skal du kontakte skolemælk på tlf. nr. 87 31 21 40 eller e-mail skolemaelk@mejeri.dk.

Skifter dit barn skole eller klasse, kan du nemt informere om dette via din profil. Gå til ”Igangværende ordrer” og vælg derefter ”Skift skole/klasse”. Vær opmærksom på, at ændringer skal foretages 14 dage i forvejen. 

Ja, der bliver ikke leveret mælk i skolernes ferieperioder. Det vil blandt andet sige efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie samt på helligdage. Du betaler naturligvis heller ikke for disse perioder.

Nej, det er kun muligt at få samme produkt leveret i løbet af ugen.

Nej, det er kun muligt at få skolemælk leveret alle 5 hverdage i ugen.

Dit barn vil ikke få leveret skolemælk i skolens sommerferie. I skolernes ferieperioder, på helligdage og eventuelle andre dage, hvor skolen holder lukket, bliver der automatisk ikke leveret skolemælk. Du betaler naturligvis heller ikke for disse dage. Du skal derfor ikke afmelde dit abonnement i sommerferieperioden eller genbestille mælk til efter sommerferien. Dit abonnement på skolemælk fortsætter helt automatisk.

Betaling af skolemælken

Skolemælk er en abonnementsordning, hvilket betyder, at abonnementet fortsætter, indtil du afmelder det.

Du kan vælge mellem abonnement med betalingskort (Dankort eller MasterCard) eller abonnement med Betalingsservice. Uanset hvilken betalingsaftale du vælger, skal første periode betales i forbindelse med din første bestilling. Vi anbefaler, at du tjekker din konto for at se om betalingen er gennemført, når du har oprettet en betalingsaftale og betalt for første periode.

Hvis vi ikke kan trække pengene på din konto, vil dit barn ikke modtage skolemælk. Opdager du ikke selv, at pengene ikke kunne hæves på din konto, vil vi kontakte dig, inden en ny betalingsperiode starter, så dit barn kan få skolemælk.

Disse informationer skal du bruge, hvis du ønsker at tilmelde dit abonnement til Betalingsservice.

Debitor gr. nr.: 00001 og PBS nr.: 02442647

Har du abonnement med Betalingsservice, skal du betale 2 gange pr. skoleår. Har du abonnement med betalingskort, skal du betale 4 gange pr. skoleår.

Se de præcise opkrævningsdatoer her 

Hvis du skifter bank skal du huske at opdatere dine betalingskortsoplysninger. Dette kan du gøre under "Dine oplysninger" vælg "Skift betalingskort". 

Har du abonnement med betalingsservice, kan din nye bank muligvis flytte dine betalingsserviceaftaler. Kontakt derfor egen bank og hør om dine muligheder. 

Abonnement med Betalingsservice

Her får du en guide til hvordan, du tilmelder dit abonnement på skolemælk til Betalingsservice.

  • Vælg Betalingsservice som betalingsaftale, når du opretter din første ordre på skolemælk.dk
  • Betal for første periode med enten kreditkort eller via netbank
  • Tjek om abonnementet på skolemælk fremgår af din betalingsoversigt fra banken. Først når det fremgår, er aftalen med Betalingsservice trådt i kraft. Der kan gå et stykke tid.

Når du opretter din første ordre, kan du vælge Betalingsservice som betalingsaftale.

Der kan gå et stykke tid, inden din betalingsserviceaftale er trådt i kraft. Vær derfor opmærksom på om betalingen bliver tilmeldt Betalingsservice. Dette gør du ved at tjekke din betalingsoversigt fra banken.

2 gange pr. skoleår betaler du for skolemælk. Se opkrævningsdatoerne for abonnement med Betalingsservice her

Dit abonnement på skolemælk er blevet tilmeldt Betalingsservice, når det fremgår af din betalingsoversigt fra banken. Der kan gå et stykke tid fra du anmoder om tilmelding og til aftalen er trådt i kraft.

 

Du har modtaget et girokort, fordi du har valgt at betale den første periode af dit skolemælksabonnement via netbank. Betal girokortet rettidigt, så dit barn modtager skolemælk. 

Abonnement med betalingskort

1. Vælg abonnement med betalingskort.

2. Godkend din ordre og klik på 'Betal'.

3. Udfyld dine kortinformationer.

Det betalingskort, som du bruger til dit første køb, vil også blive brugt til fremtidige betalinger.

Når du har valgt abonnement med betalingskort, betaler du 4 gange årligt. Du kan se de præcise opkrævningsdatoer her.

For at dit abonnement fungerer, skal dit betalingskort være gyldigt. Husk derfor, at hvis du får nyt betalingskort eller er nødt til at spærre dit kort (mistet, stjålet el.lign.), skal du oplyse os om betalingsoplysninger for dit nye betalingskort. Dette kan du gøre på din profil under ”Dine oplysninger”, vælg ”Skift betalingskort”.

Hvis ikke vi har de korrekte oplysninger, bliver betalingen af skolemælken spærret, og dit barn vil ikke modtage skolemælk.

 

Du kan skifte dine kreditkortoplysninger på din profil under ”Dine oplysninger” vælg ”Skift betalingskort”.

Har du abonnement med betalingskort, men ønsker at tilmelde dig Betalingsservice, kan du gøre det via din bank. Her skal du bruge Mejeriforeningens betalingsoplysninger – Debitor gr. nr.: 00001 og PBS nr.: 02442647

Min profil

Du kan nemt skifte mellem de forskellige mælk, som dit barns skole tilbyder, når du er logget ind på din profil. Gå til ”Igangværende ordrer” og vælg ”Skift produkt”.

Ønsker du at sætte dit abonnement på en midlertidig pause, eksempelvis hvis I skal holde ferie uden for skolernes ferieperioder, kan du gøre det på din profil. Gå til ”Igangværende ordrer” og vælg ”Sæt abonnement på pause”. Pausen skal vare minimum 5 dage. På din profil kan du angive den periode, du ønsker at holde pause i. Bemærk at du skal angive pausen minimum 14 dage i forvejen.

Hvis du har angivet en pause i dit abonnement og ønsker at ændre perioden, kan du ikke selv foretage disse ændringer. Kontakt kundeservice på tlf. nr. 87 31 21 40 eller e-mail skolemaelk@mejeri.dk. Så hjælper vi dig hurtigt videre.

Ønsker du at bestille mælk til et andet barn, skal du først tilføje et barn under "Dine oplysninger". Derefter trykker du "Bestil mælk", vælger barnet, udfylder informationerne om skole og klasse og vælger dernæst produkt.  

Skifter dit barn skole og/eller klasse, kan du rette i oplysningerne ved at gå til "Igangværende ordrer" og vælge "Skift skole og klasse".

Vær opmærksom på at skift af skole og/eller klasse skal foretages min. 14 dage i forvejen.

Afmelding

Du kan afmelde dit skolemælksabonnement, når du er logget ind på din profil. Gå til ”Igangværende ordrer” og vælg ”Afmeld ordre”. Vælg dernæst den dato du ønsker som sidste leveringsdato. Bemærk at afmeldingen ikke kan ske med øjeblikkelig virkning. Information om afmelding skal ske minimum 14 dage i forvejen.

Fristen for afmelding er mandag, hvorefter leveringen af skolemælk stopper ugen efter. Afmelder du skolemælksordningen senere end mandag, kan der gå op til 14 dage, før afmeldingen træder i kraft.

Du kan også afmelde dig skolemælksordningen ved at kontakte kundeservice på tlf. nr. 87 31 21 40 eller e-mail skolemaelk@mejeri.dk.

Vi bestiller mælk hver tirsdag til den efterfølgende uge. Det betyder, at ændringer og afmelding tidligst kan træde i kraft fra førstkommende mandag - men ofte plus en uge.

Hvis du fx afmelder din ordre om onsdagen, vil der gå op til 14 dage, før afmeldingen træder i kraft.

Som udgangspunkt betaler du for den mælk, du har bestilt til dit barn, indtil ændringer eller afmelding er trådt i kraft.

Hvis dit abonnement fortsætter, på trods af at du har afvist en betaling i Betalingsservice, skyldes det, at du også skal afmelde dit skolemælksabonnement via din profil.

Gå til ”Igangværende ordrer” og vælg ”Afmeld ordre”. Vælg dernæst den dato du ønsker som sidste leveringsdato. Bemærk at afmeldingen ikke kan ske med øjeblikkelig virkning. Information om afmelding skal ske minimum 14 dage i forvejen.

Fristen for afmelding er mandag, hvorefter leveringen af skolemælk stopper ugen efter. Afmelder du skolemælksordningen senere end mandag, kan der gå op til 14 dage, før afmeldingen træder i kraft.

Ja, abonnementet afmeldes automatisk, når dit barn går ud af 9. klasse. Du behøver derfor ikke selv at afmelde det via din kundeprofil.

 

Sortiment

Skolen er ansvarlig for, hvilket mælkesortiment der tilbydes på skolen. Dette afhænger også af skolens geografiske beliggenhed. Du kan se udbuddet af mælk, som jeres skole tilbyder, på din profil. Vælg ’Bestil mælk’ og vælg dernæst dit barns skole og klasse for at se den enkeltes skoles sortiment.

Delivery of school milk

If your child has not received school milk, we ask you to check whether your payment has been completed or not. Has the amount been withdrawn from your bank account? If this is not the case, please check if the stated credit card details are correct or if your payment agreement with Betalingsservice has expired. Has the amount been withdrawn – please contact customer service by phone 87312140 or by email skolemaelk@mejeri.dk.

If you child moves to another school, you can inform us about this on your account. Go to “Current orders” and choose “Change school/class”. Be aware that changes in your subscription must be made 14 days in advance.

On school holidays and public holidays we don’t deliver school milk. You will not be charged for school milk these periods.

No, you can only order the same product during a week.

No, you need to order school milk for the whole week.

Payment

Skolemælk works as a subscription agreement. This means, that the milk will be delivered, until you cancel the subscription. You can choose between subscription with payment card (Dankort, Visacard or Mastercard) or subscription with Betalingsservice. Regardless of which payment agreement you choose first, payment must be made in relation to your first order. We recommend that you make sure, that the withdrawal has been made after you have ordered.

If we have not received your payment, your child will not receive school milk.

??

You need these details when you create a payment agreement with Betalingsservice. Debitor gruppe nr. 00001, PBS nummer: 02442647

If you have a subscription with Betalingsservice, you pay twice a year. If you have a subscription with payment card, you pay four times a year. See the exact payment dates here.

Subscription with Betalingsservice

  1. Choose “Betalingsservice” as payment agreement when making your first order on Skolemælk.dk
  2. Pay for the first period by payment card or though online banking.
  3. Check if the payment agreement has become effective by checking your payment summary from your bank. Be aware that it might be a while before it has become effective.

When you make your first order, you can chose a payment agreement with Betalingsservice. It might be a while before your payment agreement with Betalingsservice will become effective. We advise you to look into if the payment agreement with Betalingsservice has become effective by checking your payment summary from the bank.
You pay twice a year when choosing a payment agreement with Betalingsservice. See the exact payment dates here.

Your payment agreement with Betalingsservice is effective when it appears on your payment summary from your bank. Be aware that it might be a while.

You have received the giro form because you have chosen to pay the first period through online banking. Pay the bill in time to make sure that your child receives school milk.

Subscription with payment card

  1. Choose “Subscription with payment card”
  2. Review your order and choose “Buy”
  3. Fill out your payment card details.

The payment card you use for the first purchase will be used for payments in the future.

When choosing a subscription with payment card you pay four times a year. See the exact payment dates here. 

You must have a valid payment card for your subscription to work. Please remember to inform us about your new payment card details in case that you get a new payment card or your card is frozen. You can inform us about your payment card details under “My subscription”. Choose “My details” and “Change payment card” and fill out the new information. If we don’t have the correct details the withdrawal can’t be made and your child will not receive school milk.

You can inform us about your payment card details under “My subscription”. Choose “My details” and “Change payment card” and fill out the new information. If we don’t have the correct details the withdrawal can’t be made and your child will not receive school milk.

Please remember to inform us about your new payment card details in case that you get a new payment card or your card is frozen

If you have a subscription with payment card and you want to switch to payment agreement with Betalingsservice, it possible to do so through online banking. Check with your bank. To create a payment agreement with Betalingsservice you need the following information.

Debitor gr. nummer: 0001

PBS nummer: 02442647

My account

When signed in to your account you can easily switch products for your child. Go to “Current orders” and choose “Change product”.

If you want to pause your subscription for a temporary period (ex. holidays outside of school holidays) you can easily do so on your account. Go to “Current orders” and choose “Pause my subscription”. Be aware that the pause must last at least 5 days and that you must register the pause at least 14 days in advance.

No, this is not possible. Please contact customer service by phone: 87312140, or by email skolemaelk@mejeri.dk.

If you want to order milk for a new child you must add a child under “My details”, then choose “Order milk”, choose the new child, fill out the information about school and class and finally choose the product for the new child.

If you child moves to another school, you can inform us about this on your account. Go to “Current orders” and choose “Change school/class”. Be aware that changes in your subscription must be made 14 days in advance.

Cancellation

You can cancel your subscription, when you are signed in. Go to “Current orders” and choose “Cancel order”. Then choose the date of the last delivery. Be aware that the cancellation can’t be made with immediate effect, but must be registered 14 days in advance. If you cancel your subscription no later than Monday the cancellation is effective from the following Monday. If you cancel later than Monday the cancellation process can last up to 14 days. You can also cancel your subscription by contacting customer service by phone 87312140, or by email skolemaelk@mejeri.dk

Because of the delivery process we can’t cancel your subscription with immediate effect. As a rule you will pay for the ordered milk until the cancellation has become effective. We advise you to register the cancellation 14 days in advance to avoid unwanted deliveries.

To fully cancel your subscription you must go to “Current orders” and choose “Cancel order”.  Then choose the date of the last delivery. Be aware that the cancellation can’t be made with immediate effect but must be registered 14 days in advance

Selection of products

The school is responsible for the selection of products which is influenced by the location of the school. You can see the selection of milk that the school offers on your account. Choose “Order milk” and choose the child’s school and class to see the selection at your child's school.

Kontakt kundeservice
87 31 21 40

Mandag og onsdag kl. 10.00 - 12.00
Tirsdag og torsdag kl. 13.00 - 15.00
Fredag lukket for telefonisk henvendelse

Er du skole? Kontakt os her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bliv inspireret til lækre og sunde madpakker og få artikler om skolestart og skoleliv.

Ved tilmelding accepterer du, at du vil modtage elektroniske nyheder på mail, telefon og sms fra Skolemælk.dk med nyheder om Skolemælks produkter, tips, gode råd og relevante artikler om børn, kost og skole. Disse nyhedsbreve kan til enhver tid afmeldes via link i hvert nyhedsbrev.

Du er nu blevet tilmeldt vores nyhedsbrev.

Du opstod en fejl. Prøv venligst igen senere.