Ændring af skolemælkens låg for at reducere plastikaffald i naturen🌳

8. maj 2023

Fra uge 21 2023vil der være en ny type låg på elevernes skolemælk fra Arla, og låget vil fremadrettet være fastgjort til mælkekartonen efter åbning.

Dette er for at sikre, at langt flere plastlåg bliver indsamlet via affaldssortering og så man undgår, at de mange plastlåg ender i naturen.

I løbet af næste år vil de nye låg også komme på de øvrige mejeriers skolemælksemballager.

Ændringen skyldes et EU-direktiv om, at alle drikbare produkter med skruelåg skal have fastgjorte låg fra juli 2024.

Hvis jeres elever oplever, at låget sidder fastgjort til emballagen, når de åbner deres skolemælk fra slutningen af maj og fremad, så er der altså en helt naturlig forklaring på det.