Retningslinjer

Generelle retningslinjer til sikring af optimal  levering af skolemælk til den enkelte elev


  • Køleskabet placeres, så det er let tilgængeligt for chaufføren.
  • Køleskabet skal så vidt muligt placeres, så chaufføren ikke skal forcere trapper med skolemælken. I modsat fald skal der laves en sliske.
  • Vi anbefaler, at der udleveres nøgler og evt. adgangskode til chaufføren, så han kan stille mælken på køl ved levering.
  • Ønsker skolen ikke at udlevere nøgler og adgangskode, skal grossist og skole aftale et leveringstidspunkt, så en mælkeansvarlig kan være til stede for at modtage og sætte mælken på køl.
  • Det køleskab, hvor mælken skal placeres, skal være ryddet for anden mælk, kasser og hylder.
  • Et skolemælkskøleskab er kun beregnet til opbevaring af skolemælk.
  • Skolen bedes rydde for sne før mælkemanden kommer, så mælken kan leveres på skolen til tiden.
  • I forbindelse med ferier skal der laves en aftale mellem grossist og skole om adgang til kølefaciliteter. Grossisten tager selv kontakt til skolen.
  • Skolen skal sørge for, at køleskab og kompressor er rengjort og at temperaturen er maks. 5 gr. C.
Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk