Nye datoer for skolestart og julelukning

Skolen udleveringskalender oplyser som bekendt, hvilke dage, skolen ønsker at få leveret mælk. Udgangspunktet er en basiskalender, som skolerne skal tjekke og rette til for lokale afvigelser. I år har vi valgt flere dage fra end normalt. Bemærk følgende datoer:

Mandag den 14. august er første dag med leverance efter sommerferien for alle skoler.  Skoler, der starter tidligere end denne dato, kan altså først få leveret fra denne dato. Det gør vi for at få en samlet opstart og for at undgå små og dyre leveringer til få skoler ugen før opstarten. Vi sender en mail til skolerne med en tekst til Forældreintra inden skolestart med denne oplysning.

21. og 22. december -er der ingen leverancer. Det har vi primært gjort, fordi de fleste skoler allerede holder juleferie, og derfor bliver de mængder, som skal leveres til skolerne, små og uforholdsmæssigt dyre at levere. Vi sender en mail til skolerne før juleferien med en tekst til Forældreintra med info om dette.

Husk at indberette ændringer til udleveringskalenderen

Hvis ikke vi får meddelelser om ændringer i basiskalenderen, risikere I:

  • Grossisten kører forgæves til en lukket skole.
  • Skolen mangler måske mælk til en eller flere dage. (forældrene har ikke betalt for mælken, hvis skolen har valgt dage fra.

Klasserne:

  • Rod i udleveringslisten - mange klasseflytninger, der skal på plads manuelt.
  • Forældre, der klager over manglende mælk, som de har betalt og bestilt.
Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk