Længere betalingsfrister skal minimere fejl

For at minimere kilder til fejl, dækker betalinger for Skolemælk i fremtiden længere perioder.

Fra det nye skoleår ændres Skolemælk betalingsfrekvenser til følgende model:

  • Betalingsservice hver 6. md
  • Kortabonnement (direkte betaling fra kreditkort) hver 3. md.

Denne ordning afløser abonnementsløsningen, hvor man de seneste tre år har kunnet betale via:

  • Betalingsservice hver 3. md
  • Betalingsservice hver 6. md
  • Kortabonnement hver md.

Ændringen sker automatisk, så man skal ikke foretage sig noget, og ordningen er gældende fra næste skoleår.

Hvorfor ændres frekvenserne?

Betalingsservice/PBS

Ved brug af Betalingsservice har Skolemælk ved hver opkrævning en lukkeperiode på 4-5 uger. Dvs. ordrene kan ikke ændres, og der kan ikke skiftes klasse, skole eller produkt. Det er et problem i forhold til børn, som står forkert på udleveringslisten. I disse tilfælde går der altså 4-5 uger før listen kan rettes og i den periode, må den mælkeansvarlige selv rette listerne manuelt.

Kortabonnement

I forhold til kortabonnement, hvor betalingen foretages direkte fra et kreditkort, er lukkeperioden kun 1 uge. Det har dog overrasket os, at forholdsvis mange kunder får nyt betalingskort og dermed skal have ændret betalingsoplysninger. Hver gang vi ikke kan trække betaling, er vi nødt til at stoppe ordren, som så skal bestilles igen. Det er besværligt for begge alle parter. Samme problematik gælder for betalingsserviceordrer (-dog kun to gange om året).

Hvad vil vi opnå?

Når vi laver færre opkrævninger, håber vi at det giver mere stabilitet i systemet. Hver gang ordrer stoppes og skal fornyes, kan det mærkes på udleveringslisterne. Vi ved, at skolerne er udfordret på tid, og vi skal gøre det lettest muligt for dem at håndtere mælken. Når vi får færre stop, vil det give færre ændringer på udleveringslisterne.

Kunderne vil forhåbentlig også opleve større stabilitet og vil få færre lukkeperioder, hvor ordrene ikke kan ændres.

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk