Tips til en nem hverdag med skolemælk

Skolemælksordningen er en nem og praktisk måde at give skoleeleverne et sundt tilbud til frokost. Ordningen skal være så effektiv og lidt tidskrævende som muligt for alle parter. Nedenfor har vi samlet nogle tips, som kan bidrage til en god afvikling af Skolemælk.

  • Brug et afhenterskab, hvor eleverne selv henter de færdigpakkede mælketasker uden, at en mælkeansvarlig er involveret i afhentningen med tilhørende tidsforbrug.
  • Pak taskerne dagen før - det giver mulighed for at udnytte luft i dagens arbejdsprogram. Skolemælksordningen stiller gerne flere tasker til rådighed. Hvis skolen er klyngeopdelt og har flere afhentningssteder, kan fordelingen også gøres en enkelt gang om ugen afhængig af antal leveringsdage på skolen.
  • Involver en klasse/en årgang i at pakke og administrere skolemælken som pædagogisk projekt. Flere skoler har overdraget administration og/eller pakningen til eksempelvis 6. klasserne, som står for alt det praktiske. Kan også være elevrådet. Skolen kan evt. kobles en lille erkendtlighed i form af biografbillet, tilskud lejrtur el.lign.
  • Placer opgaven hos én mælkeansvarlig, som kender systemet og har kontakten til leverandør og skolemælksordningen.
  • Husk at bruge intromappen til ordningen, såfremt en ny person skal overtage de praktiske opgaver omkring skolemælk. Mappen kan rekvireres hos Skolemælk.
  • Overvej muligheden for at placere opgaven i ordninger for seniorjob/arbejdsprøvning/flexjob o.lign.
  • Brug skolemælkskonsulenterne, såfremt i oplever udfordringer i hverdagen. Vores konsulent Peter Ulv aflægger gerne den enkelte skole et besøg. Se eksempler på problemer, hvor skolemælkskonsulenterne har været involveret her
Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk