Korrekt indberetning af data sikrer korrekt mælkeleverance

For at Skolemælksordningen kan fungere fejlfrit, har vi brug for forskellige data omkring elever og klasser.

Skolerne i skolemælksordningen leverer hovedparten af disse ved skoleårets start. Dette omfatter:

  • Antal elever i skolens klasser næste skoleår
  • Hvilke klasser skal bruges næste skoleår og vises i netbutikken?
  • Hvilke klasser løftes de nuværende klasser op i?

Hvad skal vi bruge det til?
Antal elever i skolens klasser næste skoleår

  • Vi bruger antal elever i 0. kl. til at sende skolemælksfoldere ud efter.
  • Vi bruger tallene for alle klasser til statistik, tilslutningsprocent, osv.

Hvilke klasser skal bruges næste skoleår og vises i netbutikken?

Det er vigtigt, at forældrene har adgang til de klasser, der er aktive på skolen i netbutikken, når de bestiller mælk. Hvis de kan vælge de rigtige klasser, nedsættes fejlrisikoen ved opstart af levering til barnet.

Hvilke klasser løftes de nuværende klasser op i?

I de fleste tilfælde vil elever fra 00A løftes op i 01A. Bare ikke altid. Skolerne skifter af og til klassebetegnelse, bl.a. når man får flere/færre spor. Vi er nødt til at få disse informationer, da vores system sætter alle elever i en klasse i 'kl ?', hvis der ikke er angivet en oprykningsklasse. Fra Kl ? skal eleverne manuelt placeres i de rigtige klasser.

Hvad sker der, hvis vi ikke får informationerne?

Ved rod i udleveringslisten og med mange klasseflytninger, vil skolerne skulle tilpasse disse forhold manuelt.  Det kræver tid og kan give problemer med manglende levering i opstarten. Så har både skolen og Skolemælk forældrene i røret om manglende mælk, som de har betalt for.

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk