Vi hjælper ved mælkeudfordringer

Skolemælks to konsulenter hjælper både skoler og kommuner, så skolemælksordningen kører optimalt.

Over 100.000 skoleelever får hver dag mælk gennem skolemælksordningen.Rikke NeergaardPå langt de fleste skoler kører ordningen glat og effektivt med pålidelige leverancer og minimalt tidsforbrug. Skolemælkskonsulenterne oplever dog ofte muligheder for at optimere yderligere på den daglige praksis, når de besøger skoler.

"Vi kommer gerne ud og overværer den daglige praksis, hvis en skole eller kommune oplever, at skolemælk ikke fungereoptimalt. Det er altid sundt at få et par udenforstående øjne til at tjekke ens rutiner, og vi får næsten altid øje på forhold, som kan optimeres" sigerPeter Ulv Rikke Neergaard, skolemælkskonsulent. Sammen med kollegaen Peter Ulv besøger hun hvert år i omegnen af 500 skoler fordelt over hele landet. Nedenfor ses eksempler på problemer og løsninger, som de to konsulenter har rådgivet om på det seneste. Måske kan andre få ideer ud fra disse forløb:

  • Kommunal forvaltning oplever problemer omkring leveringsmønstre og for stort tidsforbrug på flere skoler.Skolemælkskonsulenterne fik ændret aftalerne med leverandørerne over til én ugentlig levering, hvilket muliggjorde en mere rationel pakkeproces. Dette indebar lavere tidsforbrug.
  • Fejl i leverancer og samarbejde med lokal mælkeleverandør er gået i hårdknude.Skolen oplevede et stort tidsforbrug på at rykke for ny mælk, som typisk kom flere gange i løbet af ugen. Skolemælkskonsulenterne havde dialog med både skole og leverandør og vurderede, at samarbejdet ikke kunne videreføres. Efter skifte til ny leverandør fungerer ordningen nu fint.
  • Eget system for pakning og udlevering koster tid.Skolemælkskonsulenterne overværede den daglige praksis og anbefalede direkte brug af skolemælks egne pakkelister. Den mælkeansvarlige var bekymret for, om de mindste klasse kunne læse disse, men bekymringen viste sig at være ubegrundet. 
Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk