Skolemælkslegatet giver bålplads på Toftegårdsskolen

Håndværk og Design-linjen er i fuld gang med at designe bålplads.

Bålplads

Elever fra Toftegårdsskolen med forskellige modeller for spændende bålpladser.

På Toftegårdsskolen i Jerslev øst for Brønderslev kan man godt lide små hyggekroge, hvor eleverne kan være sammen omkring forskellige projekter. Det kan både være som en del af undervisningen, i frikvartererne eller i skolefritidsordningen. Som en del af udendørsprojekterne havde et par lærere snakket om bålpladser, som et omdrejningspunkt. Hvis eleverne oven i købet selv kunne være med til at udtænke model og placering, kunne det være et spændende pædagogisk projekt. Og hvis der var penge til indkøb af remedier som bænke og lignende, kunne der være endnu flere muligheder i projektet.

Her kommer Skolemælkslegatet ind i billedet. Lærer Tina Christensen stødte nemlig på Skolemælkslegatet i Skolemælks materiale, som sekretær, Tanja W. Christensen, sendte rundt til lærergruppen. Tina Christensen søgte og fik tildelt 5.000 kroner i foråret 2015. Penge, som efterfølgende er overladt til kollega Mads Birkholt, da han har ansvaret for skolens Håndværk- og Designundervisning i 7.-9. klassetrin. Han kunne se masser af undervisningsmuligheder i projektet.
"Vi startede med et gruppeprojekt, hvor grupperne har lavet skitser og modeller for bålpladserne," forklarer Mads Birkholt. Først i det nye år skal grupperne stemme om det bedste projekt.
"Og her spiller økonomien også en væsentlig rolle. Alle grupper har opstillet et budget, som skal passe med de afsatte midler," siger Mads Birkholt Nielsen, som har fået et lignende tilskud fra skolen til en eller flere nye bålpladser. 

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk