Skolemælks kommunikation – et overblik

Skolemælk holder samarbejdspartnere opdaterede via række kommunikationskanaler.

Mejeriernes Skolemælksordning varetager administrationen af skolemælk for hovedparten af de danske skoler. Med 120.000 skoleelever og knap 1360 skoler  er en velfungerende ordning afhængig af, at de involverede kender procedurer omkring tilmelding, betaling, mælketasker og en række andre praktiske forhold. Derfor holder Skolemælk sine samarbejdspartnere orienteret via flere kommunikationskanaler.

Vi sender løbende udleveringslister til de mælkeansvarlige samt mails og digitalt materiale til de involverede, når der er nyt, ændringer eller uregelmæssigheder i systemet.

Vi sender trykte materialer ud til skolerne, som typiske er beregnet på nye elever i systemet. Det kan også handle om en ny aktivitet til skoleklasserne.

2-3 gange årligt udsendes nyhedsbreve, som primært er rettet mod de mælkeansvarlige. Tilsvarende har vi mulighed for at sende et nyhedsbrev til skoleledelser og bestyrelser. 

Vi opdaterer også vores to hjemmesider, www.skolemælk.dk og www.edutainmenthuset.dk. Førstnævnte rummer både bestillingssiden samt informationer til hhv. forældre, skoler og elever. Sidstnævnte er beregnet til lærere, som på denne side kan se vores aktiviteter, undervisningsmaterialer samt søge om skolemælkslegatet.

Endelig har vi egen facebookside, hvor vi kommunikerer bredere med både elever, forældre og øvrige forbrugere med henblik på at skabe en positiv interesse for skolemælk.

Er du interesseret i vores nyhedsbreve eller har andre spørgsmål angående kommunikation, er du velkommen til at kontakte os.

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk