Optimer jeres skolemælksordning

Få et par tips fra skolemælkskonsulenterne, Rikke Neergaard og Peter Ulv.

Skolemælksordningen er en nem og praktisk måde at give skoleeleverne et sundt tilbud til frokost. Ordningen administreres dog på mange forskellige måder afhængig af skolen.
Rikke Neergaard
De fleste skoler har typisk én ansat på skolen, som har det daglige ansvar. Det kan være skolesekretæren, pedellen eller en lærer. I disse tilfælde er mange opmærksomme på, at ordningen skal være så effektiv og lidt tidskrævende som muligt. I andre tilfælde bruger skoler mælkeordningen i en pædagogisk sammenhæng, som kan inddrage skoleeleverne i administrationen. Endelig har nogle skoler placeret opgaven i ordninger for seniorjob/arbejdsprøvning/flexjob o.lign.Peter Ulv

Skolemælks to konsulenter, Peter Ulv og Rikke Neergaard, har indsamlet en række erfaringer om ordningen og deler løbende disse her i nyhedsbrevet og på www.skolemælk.dk.

  • Brug af afhenterskab betyder, at eleverne selv henter de færdigpakkede mælketasker uden, at en mælkeansvarlig er involveret i afhentningen med tilhørende tidsforbrug.
  • Pak taskerne dagen før - det giver mulighed for at udnytte luft i dagens arbejdsprogram. Skolemælksordningen stiller gerne flere tasker til rådighed. Hvis skolen er klyngeopdelt og har flere afhentningssteder, kan fordelingen også gøres en enkelt gang om ugen afhængig af antal leveringsdage på skolen.
  • Involver en klasse/en årgang i at pakke og administrere skolemælken. Flere skoler har overdraget administration og/eller pakningen til eksempelvis 6. klasserne, som står for alt det praktiske. Kan også være elevrådet. Skolen kan evt. kobles en lille erkendtlighed i form af biografbillet, tilskud lejrtur el.lign.
  • Én mælkeansvarlig, som kender systemet og har kontakten til leverandør og skolemælksordningen. Såfremt der sker skift på denne post kommer en af skolemælkskonsulenterne gerne forbi til en gennemgang af rutinerne.
Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk