Mælke Missionen kører fortsat - nu med biografbilletter på højkant

Selvom efterårets klassekonkurrence er slut, kan klasser og enkeltelever forsat lære om kroppen på nettet.

Mælkemissionen lille

I efteråret 2015 kunne Skolemælk tilbyde danske skoleklasser at konkurrere på viden om kroppens opbygning og funktioner på http://maelkemission.edutainmenthuset.dk. Et undervisningssæt, som er beregnet til 5-10 lektioner i O.-3. klasserne, som konkurrerede om en præmie på 5.000 kroner på hvert klassetrin.

Konkurrencen er afsluttet, hvor knap 2000 klasser nåede at dyste på viden om menneskets krop. Klasser, som ikke nåede konkurrencen kan dog fortsat bruge materialet og tage rundturen på hjemmesiden. Endvidere kan enkeltelever også teste deres egen viden og deltage i lodtrækning om biografbilletter i frem til uge 10. 

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk