Mere end 100.000 børn tilmeldt skolemælk

Så er skoleeleverne atter tilbage, og vi har fået et overblik over tilslutningen efter første uge. Tallene viser en fornuftig start, da tilslutningen efter første skoleuge (pr. 24.8) var 2,2 pct. over niveauet på samme tidspunkt sidste år. Sædvanen tro har vi bedst fat i de yngste årgange, og knap halvdelen af eleverne i 0. klasserne er allerede tilmeldt skolemælksordningen. Det bliver formentlig endnu flere i de kommende uger, da 1. klasserne typisk ligger med en tilslutning på hele 2/3 af eleverne.

Stor forskel på skolerne
Tilslutningen varierer betydeligt fra skole til skole, hvor de bedste skoler har i omegnen af 2/3 af eleverne, som får skolemælk. Det gælder eksempelvis Mejrup Skole ved Holstebro, hvor mere end 400 ud af 642 elever får skolemælk hver dag. Ca. syv procent af alle skoler har en lignende tilslutning.

"Når vi har kigget nærmere på skolerne med mange mælkedrikkere, har vi konstateret, at det typisk er skoler med en tydelig sundhedsprofil samt en velfungerende praktik og dukseordning," siger Jan Hermansen, afdelingschef i Mejeriforeningen. 

I den anden ende af skalaen har 15 pct. af skolerne en tilslutning på under 10 pct. af eleverne.

 

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk