Få 5.000 kr. til sundheds- og fællesskabsfremmende aktiviteter

Mejeriernes Skolemælksordning har en ambition om at bringe sundhed ind i skolen i bred forstand. Derfor har vi oprettet Mejeriernes Skolemælkslegat, som nu for tredje gang fordeler 100.000 kr. i portioner af 5.000 kr. til forskellige sundheds- og fællesskabsfremmende formål. Det gælder skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning.

Formålet kan være skoleudflugter, indkøb af særlige materialer eller klasseaktiviteter med særlig fokus på krop og sundhed.

Ansøgningen skrives af lærere og elever i fællesskab, og den skal være fremme senest den 12. september 2014 og derefter den 13. marts 2015.

Læs mere om legatet og tidligere projekter, som har opnået støtte, på edutainmenthuset.dk.

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk