Om Mejeriernes Skolemælksordning

Mejeriernes Skolemælksordning ordner alle praktiske forhold omkring skolemælk - og arbejder endvidere for at udbrede kendskabet til mælk og sundhed med forskellige materialer og aktiviteter.

Mejeriernes Skolemælksordning administreres af Mejeriforeningen, som er brancheorganisation for de danske mejerier. Sekretariatets primære mål er at løse de praktiske forhold omkring skolemælk på de danske skoler, så alle skolebørn har mulighed for at få kold mælk til frokost. Læs mere om den daglige skolemælk på siderne her, som er opdelt i relevant information til hhv. forældre, elever og skoler (mælkeansvarlige, lærere og ledelse/bestyrelse). 

På siden kan man også læse mere om baggrunden for skolemælksordningen. Det fremgår bl.a., at mælken leveres af 4 forskellige mejerier (fra august 2013), hhv. Arla Foods, Naturmælk, Thise Mejeri og Øllingegaard Mejeri. Tilgængeligheden af de enkelte mejeriers produkter afhænger af kommunens geografiske beliggenhed og mejeriernes aktiviteter. Se mere om baggrunden.

Mejeriernes Skolemælksordning har også til opgave at udbrede kendskabet til mælk, kost og sund ernæring. Derfor arrangerer man en række aktiviteter og udvikler undervisningsmaterialer rettet mod elever og lærere på skolerne. I denne forbindelse vil man pr. 1. august 2013 oprette edutainmenthuset.dk, som giver et overblik over de mange tilbud til skolerne.  

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk