Ingen madpakke, ingen skolemælk

Børn bestemmer i en tidlig alder selv deres frokost og drikkevaner, hvilket giver problemer for sunde valg - også på drikkefronten.

Lars Witt Jensen er marketing- og projektleder i Mejeriforeningen, der står for skolemælksordningen. Han har også læst DTU's rapport "Børn og unges kostvaner 2005-2008" og genkender undersøgelsens konklusioner, som passer med Skolemælks erfaringer.

"Når madpakkerne i voldsommere grad og i en tidligere alder bliver fravalgt, hænger det sammen med den udvikling, vi ser på skolemælksområdet. Sammen med madpakkerne fravælger børnene nemlig også mælken," siger han.

Skolemælk væk i 9. klasse

Mens over halvdelen af skolebørnene i 0-klasse er tilmeldt skolemælksordningen, falder tallet allerede fra 2. klassetrin. Blandt 6. klasses-eleverne drikker 24 pct. stadig skolemælk, mens det kun er en pct. af dem, der går i 9. klasse, der holder fast i mælken.

Lars Witt Jensen ærgrer sig over udviklingen på børnenes vegne. Han mener, at den del af udviklingen kan forklares med, at børnene i en tidligere alder får lov til at være beslutningstagere - også i forhold til deres valg af mad og drikke.  

"Udviklingen er ikke kun bekymrende for os, der sælger skolemælk, men også set ud fra et ernæringsmæssigt perspektiv," siger han med henvisning til, at mælken ofte erstattes med sodavand.

I relation til kostundersøgelsen og den faldende tilslutning til skolemælksordningen, er Mejeriforeningen i gang med at udvikle et idekatalog rettet mod skolernes ledelse. Kataloget kommer med praktiske løsninger og skitserer diskussionsemner til skolebestyrelserne. Idekataloget udsendes i det kommende skoleår.  

"Vi vil gerne bidrage til debatten om børnenes kost," siger Lars Witt Jensen. Idékataloget vil blive offentliggjort på skolemælk.dk og edutainmenthuset.dk.

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk