Hvem er vi

Mejeriernes Skolemælksordning administreres af Mejeriforeningen, som er brancheorganisation for de danske mejerier. Der er ca. 1.380 eller knap 70 % af landets skoler med i ordningen, der blev startet som et pilotprojekt i 1991. Formålet var og er fortsat at give børn sunde drikkevaner og skabe en skolemælksordning, der gør det let og enkelt for skolerne, forældrene og for eleverne at få mælk i skolen.

Mejeriernes Skolemælksordning står for alt det praktiske med:

  • tilmelding
  • betaling
  • EU-tilskud
  • mælketasker
  • køleskabe
  • levering
  • ændringer i bestilling

Mælken til Mejeriernes Skolemælksordning leveres af Arla Foods A.m.b.a., Naturmælk A.m.b.a. og Øllingegaard Mejeri K/S.

Ud over Mejeriernes Skolemælksordning findes der ordninger som fx Frederiksberg Mælkeforsyning og enkelte kommunale ordninger. Endelig findes der nogle skoler, der har deres egne selvstændige ordninger.

Kontakt os for yderligere oplysninger eller på tlf. 8731 2140.

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk