Mejeriernes Skolemælkslegat

Mejeriernes Skolemælksordning har en ambition om at bringe sundhed ind i skolen i mere bred forstand. Derfor har vi oprettet Mejeriernes Skolemælkslegat, der uddeler mikromidler til forskellige sundheds- og fællesskabsfremmende formål i de skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning. 

Sundheds- og fællesskabsfremmende klasseaktiviteter

Skolemælkslegatet støtter sundheds- og fællesskabsfremmende klasseaktiviteter, der gør det muligt at gennemføre aktiviteter og oplevelser, der ellers ikke ville kunne gennemføres af økonomiske årsager. Det kan være skoleudflugter, indkøb af særlige materialer og klasseaktiviteter med fokus på krop og sundhed, som kræver penge ud over klassens budget.

Ansøgning og frister

Motiveret ansøgning om midler sendes til Mejeriernes Skolemælksordning på en særlig formular, der kan downloades på edutainmenthuset.dk. Ansøgningen skal skrives af elever og lærere i fællesskab og skal være Mejeriernes Skolemælksordning i hænde senest 7. oktober 2016. 

Beløb

Mejeriernes Skolemælksordning uddeler op til 100.000 kr. 2 x årligt og maks. 5.000 kr. pr. klasse. 

Repræsentanter

I Skolemælkslegatet sidder repræsentanter fra Mejeriernes Skolemælksordning, en repræsentant fra Børnerådet, en folkeskolelærer og en skoleleder.

Offentliggørelse

Hvert år i november og april offentliggøres modtagere af legatet her på skolemælk.dk og edutainmenthuset.dk/skolemaelkslegat. Modtagerne får også direkte besked. 

MODTAGERE

Se modtagere her (www.edutainmenthuset.dk)

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk