Huskemail til kommende 0. klasse

Husk skolemælk fra 0. klasse

Her kan du som forælder til et barn, der skal starte i 0. klasse til august 2017 tilmelde dig vores "Huskemail".

Så sender vi dig en reminder, når det er ved at være tid til at bestille skolemælk. 

Indtil dit barn starter i skole, kan du evt.

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk