Abonnementsvilkår skolemælk.dk

ABONNEMENTSVILKÅR PR. 1.1.2018

Abonnementsindhold

Disse abonnementsvilkår er gældende for dit køb af skolemælk gennem netbutikken i Mejeriernes Skolemælksordning. Inden aftalen indgås, vil du få oplyst, hvilket produkt du har valgt, og det samlede beløb, der vil blive trukket på din konto. Det valgte produkt vil blive leveret til den skole, som du har angivet for dit barn. Leveringsstart og -slut afhænger af dit barns skoles undervisningskalender og vil blive oplyst i den kvitteringsmail, som du får tilsendt umiddelbart efter bestillingen. Mejeriernes Skolemælksordning kan foretage ændringer i leveringsformen og abonnementsindholdet. Se det aktuelle abonnementsindhold på skolemælk.dk eller kontakt vores kundeservice. Ændringer i abonnementsvilkårene vil blive varslet med minimum 30 dages varsel. Du kan skifte produkt, holde pause og ændre leveringssted løbende med et varsel på mindst 14 dage til en mandag (dog kan der forekomme forlængelser i forbindelse med skolernes ferieperioder). I forbindelse med ferie og helligdage kan der dog være afvigelser.

Personlig side (din konto)

Med et abonnement hos Mejeriernes Skolemælksordning opretter du en personlig side i netbutikken på skolemælk.dk. Dine loginoplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. I tilfælde af misligholdelse forbeholder Mejeriernes Skolemælksordning sig retten til at spærre adgangen og opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. På din konto kan du hæve et eventuelt tilgodehavende, ligesom vi på din konto vil godtgøre beløb for eventuelle ekstra mælkefri dage eller lignende. 

Pris og leveringsdage

Stykprisen for mælk indeholdt i abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår af Mejeriernes Skolemælksordnings hjemmeside, skolemælk.dk/prisliste. Såfremt abonnementet er solgt i forbindelse med en kampagne, vil prisen efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste eller aftale. Mejeriernes Skolemælksordning forbeholder sig retten til at justere priser. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vores produkter. Prisændringer varsles med minimum 30 dages varsel. Antallet af leveringsdage fastsætter den enkelte skole pr. skoleår og det er det antal leveringsdage, der betales for. Skulle en skole efter det tidspunkt vælge en eller flere mælkedage fra, godtgør vi stykprisen pr. dag og sætter beløbet ind på din konto. Skolen kan til- og fravælge leveringsdage ud fra det antal maks. dage, som skolen først har valgt. Din saldo på kontoen vil derfor blive reguleret efter dette.

Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingsfrekvens på en af følgende måder:

  • Betalingskort med betaling 4 gange om året (Dankort eller MasterCard). Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Når der betales med kort, registrerer du samtidig dit kort og accepterer, at betaling for nye rater automatisk trækkes fra den konto, dit kort er tilknyttet, indtil abonnementet opsiges eller udløber. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til fremtidige trækninger på dit kort

  • Tilmelding til Betalingsservice, hvor betaling foregår 2 gange årligt i samarbejde med DIBS (Dansk Internet Betalings System). Ønsker du at betale dit abonnement via Betalingsservice, vil du til sidst i købsforløbet blive bedt om at tilmelde dig Betalingsservice, hvilket således er en betingelse for at abonnementet aktiveres. Du vil ligeledes blive bedt om at lave en straksbetaling med betalingskort eller pr opkrævning, der dækker abonnementet indtil Betalingsservice træder i kraft.  

Fortrydelsesret og opsigelse

Der er ingen fortrydelsesret på det foretagne køb, idet forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ikke omfatter køb af fødevarer. 
 

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges eller til det tidspunkt, hvor dit barn går ud af 9. klasse. Når den sidste ordre afmeldes eller udløber, stopper abonnementet. Du kan til enhver tid afmelde din ordre og dermed abonnementet på skolemælk.dk eller ved kontakt til vores kundeservice. Opsigelse af abonnementet skal ske med et varsel på mindst 14 dage til en mandag (dog kan der forekomme forlængelser i forbindelse med skolernes ferieperioder). Udbetaling af en saldo i dit favør kan ske via din konto på skolemælk.dk eller ved henvendelse til kundeservice og sker via bankoverførsel inden for en uge.

Levering, reklamation og godtgørelse 

Mejeriernes Skolemælksordning leverer mælken til dit barns skole og Mejeriernes Skolemælksordning er ikke ansvarlig for forhold, der måtte indtræffe, efter mælken er leveret til skolen.

Ved reklamation kontaktes vores kundeservice inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Såfremt et produkt udebliver og dette skyldes forhold hos vores leverandør, forbeholder Mejeriernes Skolemælksordning sig retten til at levere et passende erstatningsprodukt, såfremt dette er muligt. Såfremt det ikke er muligt at levere et erstatningsprodukt godtgøres et beløb svarende til stykprisen for det udeblevne produkt. Vælges der at holde pause med produktet, godskrives abonnementet med stykprisen for produktet pr. valgt pausedag.

Force majeure

Mejeriernes Skolemælksordning er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, krig, brand, strejke hos vores leverandører, lock-out eller vejrlig og naturkatastrofer.

Lovvalg

Din ordreafgivelse og dit køb ved Mejeriernes Skolemælksordning er underlagt almindelig dansk lovgivning og eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole.

 

Læs om persondata og databeskyttelse i vores Privatlivspolitik her.

 

 

Kontaktoplysninger

Mejeriernes Skolemælksordning

Agro Food Park 13

8200 Århus N.

Tlf.: 87 31 21 40 

Fax: 87 31 20 00

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk