Hvornår skal mit barn starte i skole?

Hvornår skal mit barn starte i skole?

Janne Hejgaard

At blive til en skolebarnsfamilie 

Et barn skal almindeligvis begynde i børnehaveklasse i august i det kalenderår, det fylder 6 år. De fleste børn, der begynder her, klarer sig fint.
   En del børn begynder for tidligt i skole. Nogle af dem må gå to år i børnehaveklassen.

Det er noget stort at skulle have sit barn til at begynde i skole, også selv om det 'bare' er i 0. klasse, i børnehaveklasse. Selv om dette allerførste skoleår minder om børnehaven, så er det alligevel udtryk for et skift i barnets liv. At gå i skole rummer en anden alvor end at blive passet i en børneinstitution.

Dit barn skal klare sig selv i større omfang end tidligere, både praktisk og socialt. Kan det mon det? Og barnet skal nu til at lære noget, noget fagligt, som ikke er for sjov, men noget nødvendigt, for at det kan komme til at begå sig i livet. Er det mon i stand til det? Den store verden rykker et skridt nærmere på den første skoledag.

Oplysninger om barnet

Det er vigtigt, at forældrene formidler vigtige informationer om deres barn til børnehave- klasselæreren. Det kan evt. ske under indskrivningen og dreje sig om

  • hvordan barnet har haft det i børnehaven
  • barnets fysiske tilstand
  • barnets temperament
  • eventuelle sygdomme eller allergier
  • eventuelle problemer med syn, hørelse, tale mv.
  • vigtige begivenheder i familien, søskende
  • vigtige relationer, som barnet har til andre
  • eventuelle kriser i barnets liv
  • særlige erfaringer, som barnet har gjort

osv. - alt, hvad der er specielt ved barnet, og som formodes at kunne have interesse for de voksne, der nu skal til at have ansvar for barnet en del af dagen.

Tilsvarende skal du som forælder møde skolen med en anden rolle, end du før har prøvet. Du kommer med dine egne skolebarns-erfaringer til en skole, der er meget anderledes end den, du kendte. Du skal finde ud af at være der for dit barn på nutidens betingelser. Det gælder både i dit direkte møde med skolen, lærerne og undervisningen og derhjemme, i familien. Hvordan vil du indrette din families tilværelse, så den passer til dit lille skolebarn - i en moderne dagligdag?

Der er meget at overveje, mange afgørelser at træffe. Der er meget nyt, som du knap kan have erfaring med, men alligevel skal tage beslutning omkring. Der er meget viden, der skal indhentes. 'Skoleliv' kan forhåbentlig fungere som en vejviser ind i et område, som måske nok kan virke uoverskueligt, men som helt sikkert er spændende!

Den almindelige skolestart

I dag er reglen den, at forældre kan vælge at lade deres barn begynde i børnehaveklasse til august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Tilsvarende skal børn begynde i 1. klasse i det kalenderår, de fylder 7 år. Der er overvejelser om at gøre børnehaveklassen obligatorisk. Allerede i dag går mere end 99 % af alle børn i børnehaveklasse. Langt de fleste børn, der begynder i børnehaveklasse som 6-årige, klarer sig fint.

Hvordan er mit barn?

Der skal være særlige omstændigheder på spil, for at et barn ikke begynder i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Når du som forælder skal beslutte tidspunkt for skolestart, skal du først og fremmest være realistisk. Hvad er det for en type barn, du har, og hvordan har barnet det med sin omverden? Er det udfarende, aktivt, nysgerrigt og robust - eller er det mere ængsteligt, indadvendt og stilfærdigt? Er det meget knyttet til andre i børnehaven, som skal begynde i skole, eller er det mest optaget af sine egne aktiviteter? Keder barnet sig og trænger til udfordring, en større verden og omgang med ældre børn - eller har det rigeligt at gøre med her og nu? Klarer det sig fint blandt jævnaldrende, eller har det meget brug for voksne?
Sammenfattende skal gennemgang af og samtale om de forskellige typer krav og ønsker gerne føre til, at du når frem til en oplevelse af, at du nu ved, hvad der vil være bedst for dit barn og kan vælge derefter: skolestart nu - eller senere.
Læs mere om skolemodenhed i artiklen Parat til skolestart?

Tidlig skolestart

Hvis et barn fylder 5 år før 1. oktober, kan det evt. begynde i børnehaveklasse til august i dette år, altså et år tidligere end sædvanligt. En beslutning om det skal tages i samråd med pædagogerne fra børnehaven og børnehaveklassen. Der bliver kun givet tilladelse, hvis de vurderer, at barnet vil være i stand til at klare at begynde i 1. klasse året efter. Undervisningsministeriet oplyser, at hvert år begynder ca. 2,4 % af pigerne og 1 % af drengene tidligt i børnehaveklassen.

Hvis det viser sig, at barnet alligevel er kommet for tidligt i skole, kan skolen beslutte, at børnehaveklassen skal gentages. I dag er det sådan, at i gennemsnit 2,2 % af alle børn går to år i børnehaveklasse, heraf er flest drenge. De børn, der går 2 år i børnehaveklassen, er i mange tilfælde født sidst på året.

Forældre sender især deres barn tidligt i skole af praktiske årsager: Familien er fx nytilflyttet og har ikke nogen institutionsplads til den 5-årige, eller de vil gerne spare barnet for et institutionsskift. Der kan også være økonomiske grunde til valget, idet det er billigere at have et barn i skole og SFO end i børnehave.

Nogle forældre har (misforståede) ambitioner på deres barns vegne, og endelig kan det være, at forældrene er utilfredse med børnehaven. De mener fx, at barnet keder sig og trænger til nye udfordringer.

"Det er bare så dårligt at komme i
1. klasse, for så skal jeg ned i 0. igen. Men det er på en måde godt, fordi så kan jeg være klar, når jeg skal op i første igen"

Sophie, 6 år

To år i børnehaveklasse

Hvis dit barn skal gå 2 år i børnehaveklassen, skal du ikke betragte det som et nederlag. Barnet er ikke 'dumpet', og det er du heller ikke. Du skal hellere se gentagelsen som en chance for at gribe ind over for et problem, som ville blive større og større, hvis dit barn skulle fortsætte med at prøve at magte en opgave, der er for overvældende. Det ville være et nederlag!

Det andet år i børnehaveklassen vil barnet opleve sig på hjemmebane. Det vil erfare, at der er noget, det allerede kan, måske oven i købet bedre end de andre børn, og det vil kunne skaffe sig en række succeser i stedet for hele tiden at opleve, at det er svært at følge med.

Sen skolestart

Det er mere almindeligt at sende sit barn sent i børnehaveklasse. Begrundelsen kan være, at barnet fysisk er lille, eller at det ikke bliver vurderet som parat til at klare de sociale og faglige udfordringer, som skolegang giver. Forældre kan ikke alene beslutte, at et barn skal begynde senere i skole. Det kan kun ske i samråd med de relevante fagfolk.

Kommunen giver i efteråret besked om tidspunkt for skoleindskrivning for de børn, der fylder 6 år i det kommende kalenderår, og som derfor kan begynde i børnehaveklasse til den kommende august. Det sker som annoncer i dagspressen eller direkte som et brev. Indskrivningen sker senest i januar, og i maj modtager man besked om, hvilken klasse barnet er blevet optaget i.

Ved indskrivningen giver forældrene informationer til børnehaveklasselederen om deres barn. Du skal måske også give formel tilladelse til, at skolen må hente informationer om dit barn fra daginstitutionen. Du og dit barn får lov til at se jer om på skolen, møde de kommende lærere og se det fremtidige klasseværelse.

Samordnet skolestart

Samordnet skolestart eller indskoling betyder, at SFO-pædagogerne og lærerne i børnehaveklassen, 1., 2. og evt. 3. klasse arbejder tæt sammen om de første tre-fire skoleår. Lærere og pædagoger kommer i hinandens klasser, der bliver lavet fælles undervisningsforløb, og eleverne har et antal fælles skoletimer.

Formålet med samordnet indskoling er, at undervisere og pædagoger i et vist omfang skal kunne virke i hinandens klasser, således at børnene har med de samme voksne at gøre i de første år af deres skoleforløb. Det skaber sammenhæng i deres dagligdag. 

Mejeriernes Skolemælksordning | Sønderhøj 1 | DK-8260 Viby J | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk