Vores dreng på 8 år siger, at skolen er kedelig

Vores dreng på 8 år siger, at skolen er kedelig

Hej Janne

Vi har en dreng på 8, der går i 1. klasse. Han har pt virkelig nogle udfordringer i skolen. Han synes, det er kedeligt, og han gider ikke lave noget i skolen.

Da han startede i 1., var der ingen problemer, og han fulgte rigtig godt med. Han var sågar en af de bedste til at læse. Men eftersom han ikke gider lave noget i skolen, er han kommet en del bagud. Han synes, det er hårdt at gå i skole, og ofte kan han starte dagen med at sige, at han ikke vil i skole, fordi dagen bliver kedelig.

Vi og lærerne tror, at han er kommet ind i en dårlig vane med at sige, at det er kedeligt, og at han ikke kan finde ud af tingene. Han kan godt finde ud af tingene, men han tror ikke nok på sig selv.

For at motivere ham, har vi tænkt, at vi vil belønne ham med ting eller penge, hvis han gør, hvad der blive sagt af lærerne. Men vi kan ikke finde ud af om det er en god ide? Vi har måske også været for eftergivende over for ham, fordi han har haft det svært, og nu er vi begyndt at være lidt hårdere over for ham - altså ikke diskutere med ham og sige, at et nej er et nej.

Men jeg synes, det er hårdt at se ham være så ked af det om morgenen, når han ikke vil i skole. Skal lige sige, at vi har et rigtig godt samarbejde med lærerne. Kan du komme med forslag på, hvad vi kan gøre for ham?

Med venlig hilsen Pernille


SVAR

Kære Pernille,

jeg kan umiddelbart tilslutte mig jeres analyse: At jeres dreng sige 'kedeligt' i stedet for 'kan ikke følge med'. Det er en helt klassisk måde at reagere på.

Balance mellem kompetence og udfordringer

Hans Henrik Knoop er lektor i pædagogisk psykologi, og han har skrevet en artikel til bogen 'Mit barn skal i skole', som I bl.a. kan finde her på hjemmesiden. Følg linket: Når lysten til at lære overlever mødet med skolen. I artiklen er en figur, som viser, hvordan børn lærer mest, når der er en passende balance mellem 1) det, de allerede kan, altså deres kompetencer og 2) de udfordringer, de står over for, altså det nye, de skal i gang med at lære.

Med udgangspunkt i den balance vil jeg konkludere, at jeres dreng åbenbart i løbet af sit halve år i 1. klasse er kommet til at stå over for faglige udfordringer, som var større, end han kunne klare - med den hjælp og støtte, han fik. Han opgav, har måske sagt, at 'jeg gider ikke' med det resultat, at 'bjerget' foran ham er blevet højere og højere og hele tiden vanskeligere at klare.

Fokus på dovenskab i stedet for på manglende indlæring?

Jeg kan jo ikke vide det, men det kan være, at både I derhjemme og lærerne på skolen har været mere optagede af jeres drengs 'dovenskab' end af, at han rent faktisk ikke kunne finde ud af at klare det faglige stof. Han var jo en af de bedste i begyndelsen, så det har I måske alle regnet med, at han ville blive ved med at være. Men sådan var det så ikke.

Brug for særlig hjælp og støtte

Jeg er ret overbevist om, at jeres dreng nu har brug for særlig hjælp og støtte for at få lært det stof, han er kommet bagefter med, og at I både derhjemme og på skolen må yde ham særlig hjælp i en periode. Jeg foreslår, at I lægger en plan i fællesskab med hans lærere, så han hurtigst muligt kan komme på niveau med sine klassekammerater.

Jeg foreslår videre, at I stort set overhører hans 'jeg vil ikke i skole, det er så kedeligt' - i al fald så længe I mener, at det handler om, at han ikke kan lide at være bagud. Som du selv skriver: Meget skal ikke diskuteres med en dreng på 8 år, og et nej er selvfølgelig et nej.

Mange spændende undervisningsmaterialer

Du præciserer ikke, hvad det er, jeres dreng ikke kan finde ud af - om det er læsning, skrivning, matematik eller det hele, men der findes i dag mange veje til at få det hele lært. I kan læse bøger højt for ham eller læse sammen derhjemme. Han kan få lov at arbejde med apps, som træner både læseindlæring og talforståelse. Der findes go'e gammeldags regne- og læsespil, og I kan aktivt inddrage tal og læsning i jeres almindelige hverdag: Hvad står der på skiltet der? Hvor mange bananer er der på de to klaser tilsammen? Og mere af den slags.

Bed lærerne om at hjælpe jer med at finde de undervisningsmaterialer, som passer bedst til jeres dreng og hans faglige niveau. I kan også spørge på (skole)biblioteket eller søge på nettet.

Belønne med ting eller penge?

Hvad angår jeres forslag om at begynde at belønne jeres dreng med ting eller penge, hvis han gør, hvad lærerne siger, ja, så bryder jeg mig ikke om det. Det er hele den overordnede idé, jeg ikke kan lide. Det signal, I nemlig på den måde vil sende jeres dreng, er, at det, at lære noget, at blive klogere og mere vidende, er surt og slidsomt og kun noget, man gider beskæftige sig med, hvis man får en kontant belønning.

Jeg er sikker på, at den dag, hvor jeres dreng har klaret føromtalte 'bjerg' og fagligt har nået det samme niveau som sine kammerater, så vil han opleve den tilfredsstillelse og glæde, det er for (næsten?) alle at blive mere vidende, klogere, bedre til det ene og det andet. At erhverve sig større forståelse og indsigt, langsomt og sikkert blive et mere og mere kompetent menneske, der træder sikrere i verden, simpelthen fordi man ved mere om verden.

Den oplevelse kan drukne i belønning med ting. Desuden synes jeg ikke, at det er noget særligt belønningsværdigt at høre efter, hvad dygtige voksne siger - voksne, som oven i købet gerne vil give én noget. Jeres dreng skal lære at høre efter, både hvad lærerne siger, og hvad I, hans forældre siger. I vil ham alle det jo godt - og I er klogere og mere erfarne, end han er.

Venlig hilsen

Janne HejgaardMejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk