Vores datter på 7 år har problemer med pigerne i klassen

Vores datter på 7 år har problemer med pigerne i klassen

Hej,

Vores 7 årige datter går i 1. klasse. Hun kendte ingen, da hun startede, og det var rigtigt svært for hende, og hun havde rigtigt svært ved at falde til det første halve år - det var virkeligt hårdt, især fordi hun trivedes i sin børnehave, og de var 5 rigtig gode veninder. De veninder faldt fra, da de startede i en anden skole. Vores datter har altid været en følsom pige, dog virket stærk udadtil.

Nu går hun som sagt i 1. klasse, i en klasse med kun 7 piger. Og de piger leger 2 og 2, og min datter er så blandt de sidste 3. De er virkelig opdelt, de piger, og leger kun på kryds af de her små grupper ved sygdom. De 2 min datter går med, bor også tæt på os. Men de leger ikke rigtigt, de 2 andre følger ligesom efter min datter og gør, hvad hun siger - hvilket jeg ikke kan forestille mig, er sundt for nogen af dem. Samtidig vil ingen af dem lave noget fx kreativt i skolen, med mindre de alle 3 kan gøre det sammen, selv om lærerne kan se, at den enkelte har lyst til det.

Derudover er min datter og den ene pige begyndt at være lidt stride ved den tredje. Det er sket tidligere, hvor vi forældre har blandet os og talt med dem og aftalt, at de ikke leger alle 3 sammen i fritiden, men kun 2 og 2.

Nu kom det så frem i fredags, at min datter og en af pigerne havde skrevet et brev i SFO sidste uge, fordi de var sure på pige nr. 3, de skrev, at hun var dum og en idiot :( De havde så gemt brevet og smidt det i hendes postkasse torsdag, selv om de i mellemtiden havde leget med hende.

Jeg er dybt frustreret og ved ikke, hvad jeg/ vi og de andre piger og deres forældre skal gøre? Lærer og pædagoger havde talt med alle pigerne i klassen i fredags, hvor de havde været rigtigt kede af det og sagt, at de skrev brevet, fordi de blev drillet. Det skal tilføjes, at pige 3 tit siger: "Det gider jeg ikke," når de to andre foreslår lege, så jeg kan på en måde godt forstå, at de reagerer, selv om måden var meget forkert!

Vi forældre skal mødes og tale om situationen, igen, men hvad gør vi??? Alle 3 mistrives! Og det er næsten umuligt at bryde de konstellationer, der er blandt pigerne i den klasse :( Og kan vi som forældre blande os for meget?

Jeg var lige ved at overveje, om skoleskift er en løsning? Men jeg ved ikke, hvordan det vil gå! Min datter er blevet så hård i munden over for de andre, efter hun er startet i skole, og som lærerne siger, bunder det i usikkerhed ... Men hvordan hjælper vi hende? Jeg kan næsten ikke bære, at de allerede har så mange problemer i 1. klasse!

Legeaftaler med andre går fint, men i skolen er de igen 2 og 2 og så min datters gruppe, hvor de er 3 piger, som, tror jeg i bund og grund, kun er sammen, fordi ingen af dem har andre at være sammen med.

Jeg håber virkelig, du har et godt råd! For jeg tvivler efterhånden på, at det kan blive godt :(  Det er ellers en god skole, men klassen skal også fungere! Min datter siger, at timerne er bedst, for så er der ingen konflikter, eller nogen som driller eller skændes :(


SVAR

Kære Spørger,

du kan næsten ikke bære, at din datter og de andre piger allerede har så mange problemer i 1. klasse, skriver du. Jeg er nu mere tilbøjelig til at tro, at de har begyndervanskeligheder, og at det vigtige er, hvordan de voksne omkring pigerne reagerer - og hvad pigerne kan få lært af situationen, som ingen af dem åbenbart bryder sig om.

Hvad er det, de gerne vil have?

Mit forslag er, at I - gerne både lærerne og alle forældrene - fokuserer på, hvad det er, pigerne har behov for, hvad de gerne vil have - i stedet for at fokusere på det uvenlige, de har gjort. Altså: Hvad håbede de på, ville blive bedre, at når de skrev sådan til kammeraten, som de gjorde? At hun fx holdt hun op med at sige: 'Det gider jeg ikke!', når de to foreslog en leg?

Det er ikke særligt sandsynligt, at det, at kalde hende for 'idiot' og 'dum', vil virke sådan. Det kan pigerne sagtens indse. Jeg er overbevist om, at hvis I kan stille det op sådan noget i den retning, vil det blive klart for pigerne, at de - ud over at handle uvenligt - handlede imod deres egen interesse.

Det interessante er at finde frem til, hvad de så kunne have gjort, som havde virket efter hensigten, som altså havde skaffet dem det, de gerne vil have. Her har de brug for de voksne.

Sætte ord på behov

Prøv at hjælpe dem til så klart som muligt at formulere, hvad det er, de gerne vil have. Få dem hver især til at sætte ord på, hvad de godt kan lide hos de andre to og gerne vil have. (Eksempler: Nr. 1 er god til at finde på lege. Nr. 2 er sjov - osv.) Det må måske foregå derhjemme, i enrum, så de andre to piger ikke hører på det. Jeg går ikke ud fra, at pigerne er vant til at tale så åbent om hinanden. Det er også muligt, at det er lettere for dem at sige noget negativt om de andre - men det skal de så ikke her.

Jeg har lavet nogle små tekster som handler om ovenstående. I kan finde dem ved at følge dette link: Janne Hejgaards nyttige råd. Her uddyber jeg, hvad jeg taler om, når jeg taler om behov. Jeg fortæller om sammenhængen mellem behov og følelser - og jeg giver et eksempel på, hvordan man kan tale med et barn med fokus på netop behovet og med det formål at finde frem til den bedste måde at skaffe sig det på, man har brug for.

Kende sine behov

Forudsætningen for at kunne handle, så man skaffer sig det, man har brug for, er at være klar over, hvad det overhovedet er. Altså: Hvad har din datter/ de andre piger brug for?

Det er ret åbenlyst, at din datter - og sikkert også de andre to piger - har vældig meget brug for at få en-to venner og sikkert også at opleve sig valgt til. Det lyder jo sørgeligt, hvis det er, som du nævner, at de tre kun er sammen, fordi de ikke har andre at være sammen med.

Forældres indblanding

Kan I som forældre blande jer for meget, spørger du. Ja, det kan I da, men det besværlige er, at I har meget lille indflydelse på, hvordan pigerne har det med hinanden. De kan lide hinanden eller også kan de ikke, og sådan er det bare. Det gælder også for voksne, som du helt sikkert ved. Vi kalder det tit for 'kemi'.

Men I kan hjælpe dem til at finde måder at opføre sig på, som for det første er venlige, for det andet er konstruktive: At opføre sig/ handle, så de skaffer sig det, de har brug for - uden at rage uklar med alle mulige andre, bl.a. de voksne.

Fokus på behovene - og måder at møde dem på

Mit bedste forslag til dig er altså, at I voksne har jeres opmærksomhed rettet mod det, jeres piger har brug for i situationen - hvor mit gæt er, at de har brug for at have mindst én ven og for at opleve sig valgt til. I kender pigerne bedre, så måske gætter I på noget andet, men uanset hvad: Prøv at få pigernes behov til at blive netop dét, I fokuserer på, når I taler med dem. Og prøv at få indholdet af samtalerne til at dreje sig om, hvordan hver af pigerne - på venlig vis - kan få fat på det, de har brug for.

Jeg vil understrege, som jeg ofte gør, at det er vigtigt, at I voksne hjælper pigerne til selv at komme med forslag. Det vil sandsynligvis ikke være de voksnes forslag, som duer: I har ikke de sko på, som trykker. Det har pigerne, og de ved også selv, hvad de vil være i stand til at gøre og hvad ikke.

Læreproces

Jeg tror, at du - og de andre voksne - må se på det hele som en læreproces. Pigerne skal finde ud af, hvordan man kan være en (god) ven. De skal opdage, at man kan opføre sig på en måde, som ikke giver venner, som måske ødelægger venskaber. Og de skal opdage, at der findes andre måder at opføre sig på, som skaber venner og giver et godt socialt klima.

De kommer nok også til at opdage, at man ikke altid kan få det, som man helst vil. Nogle gange må man gå på kompromis, andre gange er det, man ønsker, helt uden for rækkevidde.

Endelig vil jeg foreslå, at I forældre taler med lærerne, om det er muligt at lave noget målrettet socialt arbejde i klassen. Det er jo ikke nogen naturlov, at pigerne skal være delt op i grupper på to, to og tre. Det kan blive anderledes.

Venlig hilsen

Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk