Vores søn i 1. klasse har mange konflikter med sin lærer

Vores søn i 1. klasse har mange konflikter med sin lærer

Kære Janne

Jeg har en søn, som går i 1. klasse nu. Fra sidste skoleår (0. klasse) har min søn haft masser af konflikter med sin lærer, hvor han mange gange bliver mobbet af hende personligt, og af nogle af sine klassekammerater. Som forældre har vi haft masser af møder med leder, pædagog og hans lærer uden held. Jeg har kontaktet PPR, hvor han bekræftede, at det er for tidligt at bedømme en dreng, når han kun går i 0. klasse. Vi føler os rigtigt pressede og psykisk påvirkede pga. det her. Vi beviste, at vi meget gerne vil samarbejde med dem i forhold til vores søns trivsel i skolen, men uden at nå et godt resultat.

Før sommerferien har jeg skrevet til den nye lærer (1. klasses lærer), hvor jeg håber, at læreren vil se på vores søn - måske med nogle andre øjne. Men det begyndte allerede i sidste uge med klage over, at min søn ikke kan koncentrere sig, og de er nødt til at gentage tingene tre gange, før han forstår det.

Hvor vi synes, at det er tidligt at bedømme ham nu. De siger, at han er dygtig fagligt, men han mangler den sociale side.

Hvad kan du råde os til? Og er det en god idé, at vores søn flytter til anden skole? Vi er meget bekymrede for ham. Som forældre synes vi, han er en dygtig og intelligent dreng, han mangler anerkendelse og ros en gang imellem, og det har vi sagt til læreren mange gange, men..........!!!!!!!

Med venlig hilsen
W.Ak


SVAR

Kære W.Ak,

jeg er lidt forvirret over det, du skriver til mig, og vil gerne være sikker på, at jeg læser dit brev rigtigt. Du skriver: Jeres søn går nu i 1. klasse, og den nye lærer har fortalt jer, at han ikke kan koncentrere sig. Ting skal gentages tre gange, før han forstår det. Men de siger også, at han er fagligt dygtig? Og at det er den sociale side, han mangler.

Socialt ukoncentreret?

For at få ovenstående til at hænge sammen, vælger jeg derfor at forstå, at det ikke er noget fagligt, jeres dreng skal have gentaget og ikke kan koncentrere sig om, men noget socialt. Sagt på en anden måde: Når læreren tilretteviser jeres dreng, hører han ikke efter første og anden gang, og først når læreren har gentaget tre gange, retter han sig efter, hvad der bliver sagt.

Hvis det er rigtig, så er det også jeres drengs måde at opføre sig på, som PPR-manden har kommenteret, og det er jeres drengs opførsel, han siger, man ikke kan vurdere så tidligt.

Er det mon rigtigt forstået?

Mobning er uacceptabelt

Jeg ville gerne have haft nogle eksempler på, hvad lærere, pædagog og kammerater er utilfredse med hos jeres søn, ligesom jeg gerne ville have vidst, hvad lærerens mobning helt konkret består i. Det er klart uacceptabelt at mobbe, uanset om det er en voksen eller et barn, som gør det, og hvis fx skolelederen deler jeres opfattelse - at jeres dreng bliver mobbet - så burde hun/ han straks gribe ind. Ved i, hvorfor det ikke er sket?

Når jeg har så få konkrete informationer, som jeg har her, er det begrænset, hvor meget jeg kan foreslå jer. Jeg ved egentlig kun, at I, hans forældre, åbenbart er uenige med jeres drengs lærere, pædagog, kammerater og måske skoleleder om, hvordan jeres dreng opfører sig. Men jeg ved ikke, hvad uenigheden rummer.

Skolen? Eller jeres dreng?

Helt teoretisk kan jeres dreng gå i en skole, hvor det sociale miljø lader meget tilbage at ønske, og man fx er ligeglad med, at nogen bliver mobbet. Eller også - lige så teoretisk - opfører jeres dreng sig på en måde, som ikke er acceptabel, når han skal fungere i en klasse på lige fod med de andre elever. Jeg kan ikke vide, hvad det rigtige er.

Jeg vil derfor kun sige, at det er en stor beslutning at lade en lille dreng skifte skole. Det er en stor omvæltning for ham. Jeg ville - hvis jeg var en af hans forældre - først sikre mig, at det var skolen og ikke drengen/ hans opførsel, som var galt på den. For hvis jeres dreng i skolen opfører sig på en måde, som ikke dur i skolesammenhæng - ja, så flytter nissen med, som vi siger. Så går der meget kort tid, før han har de sammen problemer som nu på den nye skole.

Du er meget velkommen til at skrive tilbage til mig og fortælle mig noget mere konkret om, hvad det er, der foregår. Så kan jeg også svare dig mere konkret.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk