Min dreng på 6 år trives ikke i børnehaveklassen

Min dreng på 6 år trives ikke i børnehaveklassen

Kære Janne,

Jeg har en dreng på seks et halvt år, som er startet i skole i august. Hans lærer siger, at han ikke trives i større grupper, og at han slår. Fagligt har han større ordforråd end sine klassekammerater og i matematik laver han opgaver fra 1. klasse. Hvis klassekammeraterne larmer, mens han laver opgaver, kan han blive vred. I frikvartererne elsker han at spille fodbold, men der kan også være konflikter. Han er meget konkurrenceminded.

Min søn var en dejlig dreng, men efter han startede i børnehaven, blev han mobbet. Efter et stykke tid stoppede det, men desværre blev han drillet af de større drenge i gruppen. Efter han startede til fodbold, var han bange at spille med de større drenge. Det problem er der ikke mere i dag. Da han startede i fritidshjem, slog han i starten og råbte højt. Pædagogerne i fritidshjemmet var super gode og efter 2 måneder slog min søn ikke mere, heller ikke hjemme.

Lige nu er problemet, at han slår og siger dumme ting, som: du er lille, du er dum eller grim til sine klassekammerater i skolen. Derhjemme er han et nemt barn, det samme til fodbold og svømning.

Jeg vil meget gerne hjælpe ham for at få bedre skoledage, men ved faktisk ikke hvordan.

Hilsen
Den bekymrede mor


SVAR

Kære bekymrede mor,

det lyder næsten som et mønster, din dreng kan have lært af sin uheldige start i børnehaven: Når han begynder et nyt sted, kan han kun finde ud af at klare sig ved at slå, råbe, skælde ud. Det kan næsten kun være, fordi han er usikker ved de nye, store grupper - sådan som læreren siger.

Mit umiddelbare gæt er, at efterhånden, som han bliver tryg ved sin nye situation, holder han op med at være aggressiv over for de andre i klassen. Men - det er klart, at det ikke gør noget godt for hans sociale liv i klassen, at han slår og kalder de andre navne.

Jeg forstår på dit brev, at du er i kontakt med skolen om hans måde at opføre sig på, og det er rigtig godt og må gerne fortsætte, indtil problemet er forsvundet. Jeg kan kun forestille mig, at din drengs lærere har strategier for, hvordan de tackler din dreng i skolen og der prøver at lære ham at opføre sig på en mere hensigtsmæssig måde. Spørg dem endelig, hvad de gør.

Kender ikke andre måder

Derhjemme vil jeg foreslå, at du holder din opmærksomhed på din drengs følelser - og ikke interesserer dig for hans handlinger, hans opførsel. Du behøver ikke at fortælle ham, at det er forkert og dumt at slå og kalde navne. Det ved han helt sikkert allerede.

Din dreng vælger - gætter jeg - at håndtere sin usikkerhed over for de andre ved at opføre sig aggressivt. Han vælger at gøre det på den måde, fordi han ikke rigtig kender andre måder. At slå er hans bedste bud på, hvordan han kan handle, så han slipper for følelsen af usikkerhed, som er en vældigt ubehagelig følelse at gå rundt med.

Så længe han ikke kender andre måder, eller i al fald ikke har tillid til, at der er andet, som virker, er han ligesom låst fast i det gamle mønster. Det gælder derfor om at lære ham at handle på en anden og mere hensigtsmæssig måde for at slippe af med sin usikkerhed.

Fokus på følelserne bag

Når du fx får besked fra en lærer om, at han nu igen har slået eller sagt noget forkert, så foreslår jeg, at du fokuserer på, hvordan din drengs følelser er - altså på, hvordan han havde det i den situation, hvor han slog. Jeg kalder det at tale sammen med fokus på følelser og behov, og du kan læse mere om det ved at følge linket.

Spørg ham fx: 'Var du vred, fordi der var for meget larm?' 'Blev du sur, fordi dommeren ikke så, at der var offside?' Altså: spørg til følelsen. Du må meget gerne supplere med at gætte på hans behov. Det er vores behov, som er de helt centrale bevæggrunde bag vores måde at opføre sig på, og når vi har ubehagelige følelser - vrede, surhed, frygt, sorg ol. - er det, fordi et behov ikke bliver opfyldt. Læs mere om behov og følelser ved at følge linkene.

Spørgsmålene vil så lyde i denne retning:

'Var du vred (følelse), fordi der var for meget larm (fakta), og du har brug for ro (behov)?'

'Blev du sur (følelse), fordi dommeren ikke så, at der var offside (fakta), og det er vigtigt for dig, at alt går retfærdigt til (behov)?'

Låne ham ord og begreb

Det er dig, der må finde og bruge ordene, for det kan han ikke selv. Når du gætter som fx herover, kan han korrigere dine gæt, og det er særdeles sandsynligt, at han vil gøre det, for han vil gerne forstås rigtigt.

En samtale af denne slags rummer ikke skældud eller bebrejdelser, og den handler om noget helt andet og meget mere centralt end at sige 'fy-skamme'.

Basis for samtale om andre måder at handle på

Når - hvis - det lykkes dig at finde frem til, hvad det var, din søn havde brug for ogikkefik i den aktuelle situation, hvorefter han så blev vred og handlede på sin vrede ved at slå - ja, så har du og I et glimrende grundlag at tale videre på om 1) fik han så det, han havde brug for, ved at slå? Hjalp det? Og hvis ikke: Hvad kunne han i stedet for have gjort?

Din dreng vil opleve sig set og hørt, og han vil være åben for samtale om, hvordan han kunne have handlet, så han dels fik det, han havde brug for - og dels slap for at få ballade med de andre børn, med læreren og måske også med dig. Han vil blive udstyret med redskaber, som han kan bruge både nu og fremover.

Det er en proces, som vil strække sig over tid, men den vil virke. Alene det, at du gør dig klart, at din dreng ikke slår, fordi han er fx voldelig eller uartig, men fordi han er fortabt og ikke ved, hvad han kan gøre, vil gøre en forskel. I vil få en helt anden type samtaler.

Jeg har skrevet en (rimeligt letlæst) bog om hele denne måde at forstå på. Den hedder 'Ballademageren Søren' og kan lånes på bibliotekerne i papirudgave og på e-reolen som e-bog. Du kan foreslå din drengs lærer at læse den. Den er skrevet til både lærere, pædagoger og forældre.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk