Vores dreng i 4. klasse er ved at miste lysten til at gå i skole

Vores dreng i 4. klasse er ved at miste lysten til at gå i skole

Kære Janne,

Jeg har med interesse læste mange af de spørgsmål og svar her i brevkassen også fra forrige år. Jeg har søgt efter svar, som kunne hjælpe mig og selvom meget ligner, synes jeg alligevel jeg vil fortælle om min situation, og håber, du vil svare, selvom du måske skal gentage dig selv lidt. Ellers er du også velkommen til at henvise mig til tidligere svar, som jeg måske har overset.

Vi har en dejlig dreng på snart 11 år, som går i 4. klasse på den lokale folkeskole. Her gik hans søster, som nu er 18, med stor succes og vi har egentlig også stort set været glade for hans skoleforløb indtil nu.

Han er en super charmerende lille fyr, som fungerer rigtigt godt socialt, har masser af venner i og uden for skolen, er kvik og får masser af positiv opmærksomhed fra vores netværk af familie og venner.

Men jeg er ved at være så træt af evig og altid at høre fra skolen, at han er kvik, men jo har svært ved at koncentrere sig. Han er urolig og forstyrrende i klassen. Specielt, når de har vikar, er han og nogle andre drenge meget forstyrrende, og vi får indimellem besked om, at disse drenge nu har været urolige igen.

I 2. og 3. klasse kørte vi i perioder med hans ellers søde mandlige klasselærer et system, hvor min søn skulle måle sig selv efter hver time, hvorvidt han syntes, det var gået i forhold til hans 3 mål om A) at sidde stille på stolen, B) række fingeren op og vente, til man bliver spurgt, før man svarer og C) koncentrere sig i timen.

Han skulle så tegne smileys i bogen i henholdsvis grøn, gul og rød efter hvor godt han syntes, det var gået. Jeg hjalp med at finde en god bog til formålet, tegnede små tegninger i den efter hvad vi havde lavet i ugen, og vi fik en god dialog om tingene. Vi fik også købt noget materiale, som han fik lov at sidde med i timerne og lave selv, når han syntes, det blev for kedeligt og derfor mistede koncentrationen.

Der har også været perioder, hvor klassen har haft nogle ekstra ressourcer pga. lærerstuderende, hvor et par af drengene er taget ud af klassen, og der er lavet andre ting med dem, hvor de er blevet udfordret på andre måder, og det har fungeret rigtigt godt.

Det skal siges, at der i klassen er 5-6 "fodbolddrenge", som min søn kalder dem, som ofte refereres til som "de urolige drenge". Jeg ved, at et par af dem har konstateret ADHD, en noget autisme og et par har sociale problemer hjemme, men de er samtidig en god social gruppe med ressourcestærke forældre og alle søde og omsorgsfulde.

Mit problem er nu, at det virker, som om min søn er ved at miste lysten til skolen. Hvor han i starten syntes matematik og dansk var fedt, og han glædede sig til at komme derover hver dag, hører jeg ham nu sige, at han hader matematik, som er kedeligt, musik er dødkedeligt, og at hans naturtekniklærer ikke kan lide ham. Han er også ofte småsløj om morgenen, og selv om jeg prøver at sige, at han ikke er syg nok til at blive hjemme, bliver han rigtig ked af det, og så lader jeg ham blive hjemme. Jeg prøver at snakke med ham, om der er noget, der gør, at han ikke har lyst til at gå i skole, og han siger så de førnævnte ting, og nogle gange tror jeg mere, det er samværet med vennerne, der driver ham af sted.

Vi har forældremøde om en måned i klassen, og jeg har bedt om, at et af emnerne bliver "de urolige drenge".

Min overbevisning er, at hans folkeskole ikke kan rumme de urolige drenge. De har simpelthen ikke ressourcerne til at lave noget aktivt med dem. Det er blevet værre i år, hvor de skal gå i skole flere timer. De har ikke nogen fysisk aktivitet udover 2 timers gymnastik og 2 timers svømning, som begge ligger om mandagen. Om eftermiddagen har de FF timer (faglig fordybelse), hvor de fleste børn laver lektier. Men min søn har altid lavet sine i timen, og så får han ark med opgaver, som ikke udfordrer ham, og så bliver det bare for kedeligt.

Den gamle diskussion om, at folkeskolen er for de stille piger, passer her.

Men jeg vil simpelthen ikke acceptere, at min søn kun får negative oplevelser i forhold til skolen. Han har et højt energiniveau og går til fodbold 2-3 gange om ugen, cykler og leger udenfor med sine venner. Men det ser jeg som noget positivt, tænk, hvis jeg havde hans energiniveau, det ville da være skønt. Det kan ikke være rigtigt, at han skal føle, at det er skidt at være ham, fordi han ikke passer ind i den lokale folkeskole.

Derfor har jeg overvejet at flytte ham til en privatskole, hvor der er mere fokus på fysisk aktivitet og indlæring i samspil med kroppen. Han vil ikke selv høre tale om det, da han jo så skal væk fra sine allerbedste venner i klassen. Men da jeg sagde, at han måske kunne ses med dem i klubben efter skole hver dag, lød han mere interesseret.

Jeg håber, at du vil give mig din mening på sagen, hvad kan vi gøre som forældre og måske give nogle ideer til løsninger til et bedre skoleliv for min søn.

Kærlig hilsen og på forhånd tak


SVAR

Kære Spørger,

det første, jeg undrer mig over i dit brev, er, at din søns klasse åbenbart har al fysisk aktivitet placeret om mandagen. Det må mildest talt siges ikke at være i den ny folkeskolelovs ånd, og bestemt heller ikke i dens bogstav. Der skal i gennemsnit være 45 minutters fysisk aktivitet om dagen, og de 2+2 lektioner i idræt og svømning svarer - sådan helt matematisk betragtet - jo kun til fire dage á 45 minutter.

Fysisk aktivitet med i alle kompetenceområder

Så uanset hvad, mangler der ugentligt 45 minutter - med mindre der sker det, som netop er tanken bag skoleloven, at fysisk aktivitet indgår i alle kompetenceområder, selv om det ikke direkte står på skemaet. Der står udtrykkeligt i loven, at motion og bevægelse ikke kun skal foregå i idrætstimerne.

Mit første forslag til jer er derfor, at I på det kommende forældremøde får sat fokus på bevægelse i skoletiden og undersøger, om det virkelig er rigtigt, at eleverne i jeres drengs 4. klasse kun bevæger sig om mandagen. Hvis det er sådan, ja, så foreslår jeg, at I skubber på, så der bliver lagt fysiske aktiviteter ind i alle skoledage, gentagne gange i løbet af dagen. Man ved, at det er godt for bl.a. koncentrationen at være fysisk aktiv i passende omfang - det gælder sandelig også for de såkaldt 'stille piger'.

Dansk Skoleidræt har lavet et 36 siders hæfte med forslag til netop, hvordan man kan integrere bevægelse i de forskellige skolefag. Idræt i skolen kan læses på nettet - følg linket.

Urolige drenge

Selvfølgelig skal jeres søns høje energiniveau ikke gøres til en fejl. Og selvfølgelig må han lære i rimeligt omfang at styre sin energi, så han kan indgå i sammenhænge med de andre i klassen. Han må ikke forstyrre deres indlæring. Og også selvfølgelig: Han skal have passende indlæringsmæssige udfordringer. Han skal sandelig da ikke spilde sin tid med at sidde og kede sig!

Du fortæller, at jeres dreng er urolig og forstyrrende i klassen, specielt når den har vikar. Videre er han del af en gruppe på 5-6 drenge, der på baggrund af forskelligt er med til at skabe uro i klassen. Der har været forskellige støtteforanstaltninger i den anledning, og I skal tage det op på det kommende forældremøde.

Keder sig ...

Og endelig fortæller du - og det læser jeg som det vigtigste - at jeres dreng ikke er så glad for at komme i skole mere. Han påstår sig syg, han erklærer, at han keder sig, og at en af lærerne ikke kan lide ham. Du har mistanke om, at han mest går i skole for at være sammen med kammeraterne, og at han til gengæld er så glad for dem, at han ikke er meget for fx at skulle skifte skole og komme væk fra dem.

Alt det er symptomer på, at noget ikke er, som det gerne skulle være. Desværre ved jeg så lidt konkret om jeres dreng, at jeg kun kan give nogle generelle bud på, hvad årsagerne til hans manglende trivsel kan være.

Brat ændring?

Jeg læser dit brev som, at den manglende skoleglæde er kommet sådan lidt efter lidt. Den er ikke opstået brat … ? Hvis den er, så er det nemlig sandsynligvis en bestemt begivenhed, som har udløst den, og så er mit forslag, at I leder efter denne begivenhed.

Muligheder: Er der kommet en markant ny elev i klassen? Eller er en af betydning for jeres dreng gået ud? Er der sket et skift i lærergruppen? Har jeres dreng haft et sammenstød af særlig betydningsfuld karakter med - en lærer, en klassekammerat, en af de større elever … ?

Har han gjort noget, alene eller sammen med andre, som han skammer sig over? Eller som han er bange for, skal blive opdaget, fordi han så på en eller anden måde vil blive straffet? Blive set af andre som latterlig, få hak i sin selvrespekt, den slags. Er der så at sige noget ubehageligt, som ligger og lurer på skolen, og som kan være grunden til, at jeres dreng foretrækker at blive hjemme?

Husk, at hvis der er sådan et eller andet, så kan I ikke få noget at vide om det ved at spørge jeres dreng direkte. Jo mere ømt, det eventuelt skete er, desto mindre tilbøjelig vil han være til at fortælle om det. I kan kun benytte jeres kendskab til jeres dreng til at gætte og nærme jer det ømme område på en indirekte måde.

Skolen er årsag?

Det er én mulighed, hvor det altså er jeres dreng selv, der på en eller anden måde er anledning til den manglende skoleglæde. En anden mulighed er, at det er skolen og dens struktur - måske den nye skolereform? - som er anledningen, og det vil nok have vist sig som en langsommere proces.

Jeg har nævnt den åbenbart manglende fysiske aktivitet - som ikke er acceptabel. Et hovedargument for de lange skoledage har netop været, at der skulle en ny grad af variation til. Det gælder også de timer, som er afsat til 'Faglig Fordybelse'. Det har aldrig været hensigten, at de tre (?) ugentlige timer skulle bruges på at stikke eleverne nogle ark, de så kan pusle med.

Frivillig deltagelse

Jeg foreslår, at I læser, hvad der står om disse timer på Undervisningsministeriets hjemmeside: Lektiehjælp og faglig fordybelse. Følg linket. Kort: For det første er deltagelse i disse timer frivillig indtil næste folketingsvalg. For det andet står der udtrykkelig, at 'Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse.' Jeg kan heller ikke dy mig for at bringe følgende citat fra samme side på nettet:

'Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at motivere deres lyst til at lære.' For mig lyder det som noget ganske anderledes end det, jeres søn er ude for.

Så: Mit næste forslag til jer er, at I møder velforberedte op til det kommende forældremøde og spørger til, hvordan man her på skolen forvalter de retningslinjer, som er lagt for den såkaldt 'understøttende undervisning'.

Flere mulige årsager

Virkeligheden er jo sjældent enkel eller sort-hvid, og det kan sagtens være, at jeres drengs manglende skoleglæde skyldes lidt af det ene og lidt af det andet.

Jeg samler op: Overvej, om der kan være sket noget i skolen, på SFO, på skolevejen, i kammeratgruppen, som jeres dreng ikke kan håndtere og derfor har fejet ind under gulvtæppet, hvad det som bekendt ikke forsvinder af.

Tjek hans skole: Der skal være daglig fysisk aktivitet. Der skal være relevante tilbud i FF-timerne - ellers kan I vælge dem fra. Tal med skolen, om der igen kan blive sat ekstra ressourcer ind: Det lyder, som om det har givet gode resultater, når det er sket.

Jeg er ikke begejstret for smiley-metoden. Jeg mener, den er symptombehandling, og at hvis den har haft nogen positiv effekt, så skyldes det snarere jeres gode samtaler, eller den ekstra opmærksomhed, jeres søn har fået - og tilsvarende.

Vigtigheden af tilpas stor udfordring

Jeg vil lige gøre jer opmærksom på den artikel om forholdet mellem 'kedsomhed' og 'angst/ udfordring', som lektor i pædagogisk psykologi på Danmarks Pædagogiske Universitet Hans Henrik Knoop har skrevet: Når lysten til at lære overlever mødet med skolen. Artiklen ligger på Skolemælks hjemmeside - følg linket - og I kan også finde den på papir i ældre udgaver af 'Mit barn skal i skole'.

Her viser Knoop, hvordan trivsel er afhængig af, at man bliver passende udfordret. For stor udfordring skaber utryghed, for lille kedsomhed. Min forestilling er, at jeres drengs kedsomhed skyldes en sådan manglende balance. Og når man keder sig - ja, så sørger man for, at der kommer til at ske noget!

Jeres dreng - og de andre uromagere

Det sidste, jeg har overvejet og vil foreslå, at I kigger på, er jeres drengs forhold til de andre urolige drenge i hans klasse. Jeg tror det ikke, men nu spørger jeg alligevel: Er jeres dreng en medløber? Er han sådan en, som i ren og skær uselvstændighed bare følger med, når de toneangivende går i gang? Er det 'usundt' for ham at være så tæt knyttet til 'fodbolddrengene', fordi han ikke har personlig styrke nok til at sætte sig selv igennem? Han gør bare det samme som de andre. Og lige nu er de kun 11 år, men det varer ikke længe, for ungdomslivets mulige unoder viser sig i horisonten, og hvad så?

Det omvendte kan også være tilfældet: Jeres dreng er ham, som styrer. Det er ham, de andre urolige hoveder følger, og han kan rigtig godt lide at have den position i hierarkiet, som det giver ham: Anføreren.

Lavt selvværd?

Begge dele fortæller om en dreng, som ikke hviler helt godt i sig selv, og hvis I mener, at der kan være noget om dette gæt, ja, så er det jeres drengs selvværd, I skal kigge på og prøve at gøre noget positivt ved. Jeg vil ikke sige mere om det i denne omgang, men I er selvfølgelig velkomne til at skrive og spørge igen, hvis I finder det relevant. Læs evt. lidt mere her: Selvværd er det helt centrale.

Til sidst vedrørende muligt skoleflyt: For mig at se er det den sidste løsning, hvis alt muligt andet ikke hjælper. Der er altid mange usikre faktorer på spil, og der er ingen garantier for, at jeres dreng kommer til at trives bedre på en anden skole. Det gælder selvfølgelig især, hvis det ikke er skolen, men ham selv, som er hovedårsag til problemerne, så det er selvfølgelig yderst vigtigt at få afklaret.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk