Min dreng på 6 år lider under skolens alt for store krav

Min dreng på 6 år lider under skolens alt for store krav

Hej Janne,

Jeg har en dreng på 6, som startede i skole i august. På hans skole har man lagt 0.-3. klasse sammen. Jeg har indtryk af, at det kniber lidt med at differentiere undervisningen, og min søn kæmper for ikke at blive tabt. De får en ny læsebog med hjem hver uge, som de så bliver hørt i på klassen. Min dreng har endnu ikke styr på bogstavernes form og lyd, så han bruger alle sine kræfter på at lære bøgerne udenad. Det vil sige, at når vi læser i bøgerne sammen, så gætter han, i stedet for at se på ordene. Jeg har utroligt svært ved at ændre på hans strategi.

Vi bruger også en applikation, der hedder dansende bogstaver. I skolen benytter de sig af børnestavning, som jo er fremmed for mig. Vi har endnu ikke været til en samtale, for det er der ikke ressourcer til. Vi kommer det først sent i april.

Jeg kan mærke, at jeg er ved at bygge noget vrede op, som jeg er bange for at hælde lige i hovedet af læreren. Jeg synes, der er for mange i klassen, jeg synes, der er en helvedes larm, jeg synes undervisningen taber de små, jeg synes lærerne udstråler, at de er vrede over reformen - åh, jeg er frustreret.

Jeg tror egentlig bare, jeg har brug for et råd til hvordan jeg bedst hjælper min søn til at lære, for jeg kan se, at skolen ikke løfter opgaven. Men når jeg prøver at gå til ham, så siger han, at han ikke duer til det, og hans hjerne ikke har så meget plads. Og så bliver jeg ked af det.

Mvh Mor


SVAR

Kære Mor,

altså: det er skolens opgave at undervise din søn. Du er som forælder vigtig og nødvendig som støtte, men det er ikke meningen, at du skal overtage undervisningen.

Det er sandelig heller ikke meningen, at lærernes mulige frustrationer og skolens eventuelle stramme økonomi skal gå ud over eleverne. Jeg ved godt, at mange lærere ikke er tilfredse med den nye skolelov, og spare-spare-spare har vi jo hørt efterhånden i årevis - men det hverken kan eller skal blive elevernes problem.

Hvis loven ikke holdes, må der protesteres

Folkeskoleloven siger, at der skal undervisningsdifferentieres, så det skal der. Bliver der ikke det - og det lyder på dit brev, som at det gør der ikke - så må der protesteres. Det er muligt, at lærerne allerede hopper på tungen, og at skolens økonomi er så ringe, at man har svært ved at leve op til lovens krav - men så må de ansvarlige protestere.

Det skal simpelthen ikke gå ud over børnene!

Jeg ved godt, at der er forskel på visioner og virkelighed, men jeg ved også, at det ikke nytter at bøje hovedet og acceptere urimeligheder. Det er i al fald et skråplan - ikke mindst, når det går ud over børn.

… viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier ...

Børnehaveklassebørn skal i øvrigt slet ikke lære at læse. De skal præsenteres for bogstaverne og lære alfabetet at kende, men læseundervisning hører hjemme i 1. klasse.

Du kan via linket herefter, under det punkt, som hedder Bilag 1 - børnehaveklassens kompetencemål finde Undervisningsministeriets oversigt over, hvad din dreng skal lære i løbet af børnehaveklassen. Der står som 'Færdigheds- og vidensmål' under det kompetenceområde, som hedder 'Sprog', at:

Eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier. (Kan!! Ikke skal.)

Eleven har viden om læseretning og enkle ordlæsestrategier.

Det er altså de mål, som skal være nået, når skoleåret er slut - og det lyder som noget helt andet end det, din dreng bliver afkrævet. Protestér!

Tal først med læreren

Selv om din drengs lærer åbenbart er presset på sin tid, så foreslår jeg, at du griber fat i hende/ ham og fortæller, at din dreng slet ikke kan klare de stillede læsekrav, og at du vurderer, at kravene er ude af trit med det, han kan og magter.

Mind eventuelt læreren om, at børnene ikke skal lære at læse i børnehaveklassen, og sig, at du ønsker en anden type opgaver til din dreng, så han ikke taber lysten til at lære efter mindre end et års skolegang. Måske kan det hjælpe på den øjeblikkelige situation. Hvis ikke, foreslår jeg, at du kontakter de andre forældre og lader læreren vide, at det vil du gøre.

Undersøg, om utilfredsheden deles med andre

Undersøg, hvordan forældrene til de andre børn i din søns klasse er tilfredse med undervisningen. Jeg finder det sandsynligt, at din søn ikke er den eneste, som lider under de vældigt store læsekrav, som bliver stillet, og at du ikke er den eneste, som synes, at de er for mange i klassen, og at der larmer for meget.

Kan du kontakte de andre forældre via skolens forældre-intra og forklare dem om din utilfredshed og spørge til deres eventuelle? Eller har klassen en mailadresseliste, så du kan kontakte ad den vej?

Protester virker altid bedst, når det er mange, som fremsætter dem. Det er tungt at være den eneste, som lufter sin utilfredshed - og hvis du skulle være den eneste, er det bestemt også nyttigt at vide.

En anden måde er at anmode om, at der meget snart bliver holdt et forældremøde. Hvis ikke læreren vil organisere det, så må du gå til klasseforældrerådet. Derefter hedder kommandovejen skolens ledelse, skolens forældrebestyrelse - og så kommunalbestyrelsen, hvis der er en sådan. Men så vidt kommer det forhåbentlig ikke.

Prøve at ændre kravene

Du kan se, at jeg foreslår dig, at du bruger din energi og vrede på at få ændret på kravene i stedet for på at finde ud af, hvordan du og din dreng kan leve op til dem. Det vanskelige er, at det nok ikke er lærerne som personer, som handler forkert. De er sandsynligvis også i klemme, men det må være deres opgave at protestere, hvis arbejdsforholdene er sådan, at de simpelthen ikke kan leve op til folkeskoleloven, ligesom det er din opgave at protestere, hvis din dreng ikke får en ordentlig undervisning. Det har han heldigvis krav på.

Her til sidst vil jeg gøre dig opmærksom på, at foreningen 'Skole og forældre' også har en Forældrerådgivning - følg linket. Du kan prøve at spørge der, hvis du har brug for andre forslag end dem, jeg her har givet dig.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk