Mine fire børn vil skifte skole for anden gang

Mine fire børn vil skifte skole for anden gang

Hej Janne,

Mine 4 mindste børn flyttede skole for ca. 8 mdr. siden. Vi bor stadigvæk i samme by som den gamle skole. Grunden til flytning: Den ene pige (nu 4. klasse) kunne ikke holde ud at være i klassen pga larm og uro. Efter grundige overvejelser og et ønske fra hende selv flyttede hun skole.

Den anden pige (nu 2. klasse) var fagligt gået helt i stå. Hun er meget stædig, og gjorde kun, hvad hun selv havde lyst til. Vi gik på familieskole med hende i 16 uger. De sidste 3 uger af forløbet valgte vi at flytte hende også. Hun kom i en klasse med meget struktur og en lærer, der "ikke lod sig narre". Hun blev igen glad for skolen og begyndte at lære igen.

Vi valgte, at vores søn (nu 0. klasse) skulle starte på samme skole som sine søskende. Han er meget aktiv og kunne få brug for hjælp til skolegang (det mente vi, den skole havde flere ressourcer til).

Den store pige (nu 5. klasse) valgte efter et par måneder at flytte skole også. Det var hendes eget valg.

Så er det, at det hele bare ikke blev "en dans på roser". Pigen i 5. klasse vil bare gerne tilbage i den gamle klasse, og det skulle have været i går, hvis det stod til hende. Der er trivselsproblemer i den nuværende klasse.

Pigen i 4. klasse er blevet mobbet flere gange, og hun har svært ved larm og uro, og det er der meget af i klassen. Der har været et par episoder, hvor hun siger, at læreren har gjort grin med hende foran klassen. Hun ønsker at flytte skole igen.

Pigen i 2. klasse er glad, når hun kommer fra skole, og fagligt har hun rykket sig. Efter ca. 8 mdr. er det ikke altid, hun har nogen at lege med i pauserne, hun følger nærmest bare efter de andre. Læreren siger, at de andre aldrig løber hen til hende for at lege, når pausen starter, men er sikker på, at det nok skal komme. Vi har prøvet at lave aftaler, men hun vil kun lege med de gamle venner i vores egen by.

Lillebror har haft en svær skolestart. Startede med rullende skolestart i marts, for derefter at starte i ny klasse med ny lærer her efter sommerferien. Han larmer, forstyrrer de andre, men har det samtidig svært, når de andre larmer. Han kan ikke så godt lide læreren, fordi hun skælder meget ud. Vi har haft samtaler med hende, og det skulle til en vis grad være stoppet. Han leger ikke rigtig med de 4 andre drenge i klassen, men med drengene fra de to andre 0. klasser. Der bliver ofte skrevet hjem til mig, at han nu igen har lavet noget, han ikke måtte. Hans opførsel herhjemme er træls. Han skal nærmest mandsopdækkes (slår, sparker mm). Jeg har lavet et piktogram til ham for at skabe lidt struktur. Jeg går hjemme, og børnene kommer hjem efter skole uden SFO.

De 2 store vil flytte skole. Den største til den gamle skole, den anden til et andet sted, da de gamle veninder også er flyttet derfra.

Pigen i 2. klasse siger, hun også vil tilbage - bare i en anden klasse, hvis den store også får lov.

Jeg er helt i vildrede. Indtil problemerne på gammel skole begyndte og alt den her flytten skole, havde vi en stille og rolig hverdag og skoleliv uden problemer. De cyklede selv til sport og kammerater. Nu skal de køres rundt hele ugen og kan ikke bare lige lege med de "nye" venner uden at det skal planlægges.

Jeg er alene alle hverdage med børnene indtil aftensmaden. Trods problemer på gammel skole er det lige ved, jeg har fortrudt og har allermest lyst til at flytte nyt sted hen på helt ny skole, og familien starter op på en frisk. Men ved, at nisser har det med at flytte med og kan jo heller ikke bare flytte rundt med børnene, hver gang det bliver lidt svært.

Mvh
Mor


SVAR

Kære Mor,

åhja, det lyder på dit brev, som om I har fået sat en proces i gang, som er løbet et andet sted hen end lige planlagt. Og som du selv skriver: Nissen har det med at flytte med. Det betyder ikke, at et barn ikke kan passe bedre ind i én klasse end i en anden - men nogen garantier er der ikke.

Datter i anden klasse

Som du beskriver det, har skoleflytningen betydet det gode for din datter i 2. klasse, at hun har rykket fagligt - og at hun er glad. Men hendes klassekammerater er åbenbart ikke opsøgende over for hende, så for mig at se er det her, hun må lære noget, så hun finder ud af at tackle det.

Vil hun nøjes med at lege med de gamle kammerater i jeres egen by? Vil hun acceptere, at i den nye klasse er det hende, som må være opsøgende over for de andre? Eller vil hun arbejde på at få et tættere venskabeligt forhold til nogle af sine nye klassekammerater, så de også viser lyst til at opsøge hende?

Det er i al fald her, hendes arbejdspunkt ligger. Og efter min mening vil det ikke være godt for hende at få lov til at skifte skole igen.

Datter i femte klasse

Din datter i 5. klasse fulgte med sine søskende over på den nye skole, fordi ..? Jeg forestiller mig, at det var praktisk, at hun gik det samme sted som sine søskende, for du skriver i al fald ikke noget om, at der var nogen særlig grund i hendes klasse eller med hendes forhold til skolen, som betød, at hun gerne ville væk.

Nu er der så trivselsproblemer i hendes nye klasse, og hun ønsker sig tilbage til den gamle. Efter min mening skal hun blive, hvor hun er. Trvselsproblemer er til at løse, ikke til at løbe sin vej fra, og jeg tror, at det ikke vil være nogen god erfaring for hende at opleve, at hun sådan kan hoppe fra skole til skole efter forgodtbefindende.

Jeg kan ikke læse, om trivselsproblemerne direkte omfatter din datter, men dårlig trivsel i en klasse må søges løst af elever, lærere og forældre i fællesskab. Så her ligger arbejdspunktet, hvad angår hende - og det består som skrevet ikke i et skoleskift.

Datter i fjerde klasse

Din datter i 4. klasse var forstyrret af larm og uro, og det var hendes problemer, som satte hele skoleflytningen i gang. Det viser sig nu, at skiftet ikke har løst hendes problem - egentlig snarere tvært imod. Hun bliver også mobbet nu, og hun mener, at læreren gør grin med hende.

De beskrevne problemer må omfatte hele klassen, og må forsøges løst i samarbejde med både børn og voksne i tilknytning til klassen.

Uprofessionelt at gøre grin

Jeg foreslår, at du først kontakter den lærer, som ifølge din datter flere gange har gjort grin med hende, og undersøger, hvad baggrunden er for det. Jeg siger ikke, at det ikke forekommer, at en lærer gør grin med en elev - lærere er en gruppe af lige så forskellige mennesker som alle vi andre - men at gøre grin med en elev er så uprofessionelt, at det overrasker mig, hvis det virkelig er forekommet. Jeg finder det mere sandsynligt, at det bunder i en misforståelse af en slags, og det kan du kun finde ud af ved at fortælle den pågældende lærer, at din datter har sagt sådan og sådan, oplevet en situation på den-og-den måde.

Hvad angår den genelle larm og mobningen er mit forslag, at du taler med klasselæreren om det, og muligvis kontakter klasseforældrerådet for at høre, om de andre også har børn, som klager over larm, uro og mobning. Problemet må så tages op på en klasseforældremøde - og jeg minder lige om, at hvis der reelt foregår mobning og ikke blot nogle drillerier, så gælder det om at tage den i opløbet. Du kan læse noget om, hvad definitionen på mobning er, ved at følge linket: Mobning af børn.

Som du nok kan regne ud, fra hvad jeg skriver herover, mener jeg, at det heller ikke for din datter i 4. klasse er nogen løsning, at hun igen skifter skole. Hun kan lære rigtig meget ved at blive og opleve, at hun får hjælp til at løse de problemer, der er.

Søn i børnehaveklasse

Din søn har så ikke skiftet skole, men er begyndt der, hvor hans ældre søskende også gik - og han har haft en svær skolestart. Han forstyrrer og har fået meget skæld ud, men det sidste er til en vis grad ophørt, skriver du. Alligevel beskriver du ham som ret ustyrlig, både i skolen og derhjemme.

Jeg går ud fra, at du ikke overvejer at lade ham skifte skole: Det lyder i al fald, som om det er hans egen måde at være på og ikke så meget hans omgivelser, som er kilden til de problemer, der er. Problemerne er ikke sociale, han har venner at lege med, men handler om hans måde at reagere på. Desuden har han åbenbart svært ved at sætte struktur på sine dage.

Har brug for støtte

Du skriver ikke noget om, hvad der kan udløse, at din søn fx slår og sparker derhjemme. Mit gæt er, at det er, når han ikke får sin vilje - det er i al fald en meget almindelig grund. Har han mon altid reageret sådan? Er han sådan et barn, som har haft og har svært ved at lære at håndtere frustrationer? Eller er det begyndt i forbindelse med hans skolestart? Jeg ved ikke nok om ham til, at jeg kan bidrage med ret meget.

Jeg kan kun foreslå, at du får en aftale med skolepsykologen på skolens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning, og hører, hvad hun kan tilbyde af støtte. Når en 6-årig næsten skal mandsopdækkes, bliver det måske umuligt eller i al fald meget sværere at styre ham, når han bliver ældre, så Imå hurtigst muligt i gang med at sætte ind, så din søn kan lære at håndtere sin frustrationer og vælge nogle fredeligere måder at udtrykke sig på, som fungerer sammen med andre - både hjemme og i skolen.

Kørsel til og fra

Tilbage står problemet med kørsel - at skole og hjem nu ligger et stykke vej fra hinanden, og at du hele tiden og så igen må køre børnene. Jeg er bange for, at der ikke er noget at gøre ved det. Der går et antal år, før de selv kan transportere sig rundt på cykler eller i fx busser - jeg ved jo ikke, hvor I bor - og indtil da må du nok trækkes med al den kørsel, som skoleskiftet har skabt.

Jeg kan kun sige: Husk nu at lade være med at overservicere dine børn. Man siger, at 12-årige selv kan færdes i trafikken på cykel, og de kan selv tage bus/ s-tog/ metro tidligere, selvfølgelig afhængigt af deres modenhed og de nærmere omstændigheder ved jeres lokale trafik. Det må du vurdere.

Endelig: Husk også, at det er forældrene, ikke børnene, der beslutter, om der skal skiftes skole.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk