Min datter på 8 år er alt for langsom i skolen

Min datter på 8 år er alt for langsom i skolen

Hej Janne,

Jeg har nøjagtigt samme problem med min datter, som nu er 8 år (1. klasse), som det, der er beskrevet her i brevkassen fra 15.8.2013.

Vi står i forvejen tidligt op om morgenen for at få så rolig en morgen som muligt.

Det, der bekymrer mig allermest, er hendes langsomhed i skolen. Hun når slet ikke det, som de skal nå og har derfor også flere lektier, der skal laves hjemme, da de ikke er nået i skolen. De har lige haft en test, hvor hun kun nåede 1/3 af det, som nogle af de andre gjorde. Hun er meget perfektionistisk, så alle tal og bogstaver skal være flotte - det tager jo også tid. Jeg frygter, at hun bliver hægtet af fagligt, hvis ikke der bliver sat ind i tide.

Har du nogle gode råd ?


SVAR

Kære spørger,

du har allerede læst mit svar til den anden familie, som har en datter med langsomt tempo, og der skriver jeg, at jeg mener, det vigtigste er at acceptere, at sådan er pigen så. Nogle mennesker, nogle børn, er langsomme og kan slet ikke finde ud af at skulle skynde sig. Det er simpelthen en del af deres personlighed, og det vigtige som en forælder til sådan et langsomt barn er at 1) give det lov til at være langsomt, altså acceptere og elske det, som det nu er, og 2) lære det at finde ud af at leve i en verden, der er alt andet end langsom.

Som jeg læser dit brev, er det 2), du spørger mig om.

Langsom af flere mulige grunde

Jeg vil lige dele nogle overvejelser med dig: Et barn kan være langsomt, fordi det er en drømmende, distræt eller tilsvarende lille person. Det er så ikke muligt at ændre ret meget på. Men grunden til langsomheden kan også være noget følelsesmæssigt, som mere handler om barnets aktuelle virkelighed, dets omstændigheder. Fx kan et barn, som sørger, reagere med langsomhed og med at være tilbagetrukket fra virkeligheden. Det samme gælder et barn, som af en eller anden grund ikke trives. Man kan sørge over at have mistet et andet menneske, men også over ikke at leve op til forventninger, egne eller andres. Eller over ikke at kunne magte noget, man gerne vil.

Du skriver meget lidt om din datters liv, så jeg ved jo ikke, hvad der kan være grunden til hendes langsomme tempo. Ovenstående er blot forslag til din overvejelse. Har hun altid været langsom - eller er det noget, som hun har udviklet sig til at være i løbet af sit 8 år lange liv? Hvis der kan være en ydre årsag til hendes langsomhed, så er det selvfølgelig her, der skal sættes ind. Så er langsomheden blot et symptom på noget andet.

Perfektionistisk - hvorfor mon?

Videre: Du fortæller mig, at din datter er meget perfektionistisk, og at det er derfor, hun fx ikke når at lave sin test i skolen. Hvor mon den perfektionisme kommer fra? Hvad er mon grunden til den? Og hvordan hænger det mon sammen: Din datter er langsom OG perfektionistisk? Eller: Din datter er langsom, FORDI hun er perfektionistisk? Hvis det sidste er det rigtigste, så er det perfektionismen, der skal gøres noget ved.

Jeg mener, at perfektionisme meget ofte er en følge af at være bange - bange for ikke at være god nok, for at de andre ikke vil være tilfredse med en, bange for at begå fejl, for at risikere at få bebrejdelser eller ligefrem skældud - osv. Kan sådan noget være tilfældet for din datter?

Igen: Jeg kender ikke svaret og kan kun bede dig om at overveje det. Måske er du en krævende og ambitiøs mor, som stiller større krav eller har større forventninger, end din datter kan leve op til. Hun har derfor valgt en strategi, som er, at hun gør det, hun nu gør, så perfekt som muligt. At det så tager lang tid, kan hun desværre ikke gøre noget ved. (Igen: Jeg gætter løs. Brug det, hvis du kan.)

Kende årsagen, før du kan handle relevant

Konklusionen på alle mine gæt og overvejelser er, at du må kende den dybere liggende årsag til din datters langsomhed, før du kan finde ud af at handle relevant. Er det perfektionismen og dermed angst for et eller andet, der er årsagen - ja, så er det den, der skal handles på. Er det sorg eller mistrivsel, så er det her, der må fokuseres. Og er langsomhed en del af din datters personlighed, er historien er helt tredje. Det er kun dig, der kan vide, hvad det rigtige mon er.

Hvis du mener, at langsomheden er et personlighedstræk hos din datter, så gælder det som nævnt om at hjælpe hende med at leve som den, hun nu er, i en verden, hvor der er meget lidt plads til langsomhed. Det vigtige er, at hun oplever sig accepteret. At hun bliver mødt - i al fald hjemmefra - med den forståelse, at der ikke er noget galt med hende: Mor synes ikke, at hun burde være hurtigere, at hun burde tage sig sammen og skynde sig.

Langsomt lære at være sig i en hurtig verden

Jeg foreslår, at du taler med din datter ud fra sådan en accepterende position: Hun er, som hun nu er, og det er fint. Og når hun er sådan, hvordan kan hun så bedst møde verden/ skolen? Det må I tale om, og i fællesskab finde en strategi - hendes strategi. Det er jo fint, at hun gør sig så meget umage med at skrive smukt. Men hun må indse, at det betyder, at hun ikke løser opgaven. Den del er ikke perfekt. Så - hun står i et valg: Vil hun lave en del af opgaven virkelig flot - eller vil hun lave hele opgaven mindre flot? Hvad mener hun selv, er det bedste at gøre?

Hvis din datter så foretrækker at skrive perfekt og kun nå en del af opgaven - ja, så må hendes valg respekteres, sådan at hun får mulighed for at opleve konsekvenserne. Og når hun får sin test tilbage med de kommentarer, den nu har - så må I igen tale om hendes valg. Hun valgte sådan-og-sådan - og det havde de-og-de konsekvenser. Er hun tilfreds med det? Hvis ikke - hvad kan hun så gøre anderledes næste gang?

Du må hjælpe hende til at være i en (langsom) læreproces, hvor hun kan blive klar over, hvordan hendes valg har betydning for hendes resultater - og hvor hun kan vælge at ændre strategi, når hun magter det. I det tempo, hun selv finder passende. Hun vil nok komme til at slå sig på verden i større omfang end fx de børn, som har et tempo, der passer til samfundets - sådan er det. Vi har desværre fået skabt os et samfund, som kræver, at vi er mere strømlinede og effektive, end vi og virkeligheden kan leve op til.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk