Min søn på 10 år kan ikke klare de faglige krav i 4. klasse

Min søn på 10 år kan ikke klare de faglige krav i 4. klasse

Hej Janne,

Jeg har en søn på 10 år, som jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal takle.

Han er en rigtig skøn dreng og har mange praktiske evner, men har svært ved skolen og det faglige. Han går i 4. klasse og ligger på 3. klasses niveau læse- og regnemæssigt. Han interesserer sig meget lidt for skolen og synes, det er kedeligt. Han går i klub 3 dage i ugen og synes det er ok, men er ikke superglad for det heller. Han har meget få legekammerater og har det ofte bedst sammen med piger.

Ofte er hans lunte meget kort, og han bliver let irritabel, og så trækker han sig tilbage til sit værelse og vil ikke snakke med nogen eller sige noget, men gemmer sig bare under dynen.

Han vil helst trække sig tilbage og se fjernsyn og computer. Virker ofte stresset og træt af det skolemæssige.

Synes det er vanskeligt både i forhold til skolen og gøre det mere interessant og også det med venner hvilken indsats vi kan gøre der.

Det skal siges, at han har 2 ældre søskende, som er på efterskole og en lillesøster på 7, så nogle gange har jeg også tænkt, om han føler sig lidt klemt i midten.

Synes ikke altid, han virker så glad og virker stresset over specielt det med skole.

Det var det jeg ville skrive for nu.

Mvh
Moderen


SVAR

Kære Moderen,

det er typisk for børn at kalde det for 'kedeligt', som er for svært for dem. Din søn passer præcis ind i det mønster: Han kan ikke klare de faglige krav, som stilles til ham i 4. klasse, og det må logisk nok opleves som vældig 'kedeligt'. Samtidig oplever han, at der dagligt stilles krav til ham, som han ikke kan leve op til, og det må nødvendigvis være stressende - og trættende. Gøre ham irritabel og indadvendt. Og selvfølgelig har han ikke nogen interesse i skolen, som for ham må være et sted, hvor han uafbrudt oplever nederlag. Det vil han - ikke overraskende - helst slippe for.

Skolens opgave

Du spørger mig, hvilken indsats I kan gøre for at gøre skolearbejdet mere interessant. I kan altid gøre noget derhjemme, men det er først og fremmest skolens opgave at tage sig at den sag. Jeg kan ikke begribe, at skolen kan acceptere, at din dreng fagligt set er et skoleår bagefter - uden at der bliver gjort noget for at støtte ham. Er det virkelig sådan? Får han ikke ekstra undervisning? Er der ikke sat særlige processer i gang, som skal hjælpe din søn til at komme bedre med fagligt? Du skriver i al fald ikke noget om det.

Hvis det virkelig er sådan, at din søn bare går i klassen uden at få hjælp til at komme fagligt på niveau med klassetrinnet, så må du og hans far opsøge skolen for at få sat diverse ekstra undervisning af ham i gang. Det er første skridt og det vigtigste.

Måske får han allerede ekstra undervisning, som bare ikke gør nogen større forskel. Han bliver ikke dygtigere, han oplever stadig nederlag - osv. Hvis det er tilfældet, må det være undervisningen, som ikke er god nok, og så må I - du og hans far - også i gang med at få skolen til at ændre taktik. Det er ikke i orden, at din dreng blot bliver forsømt.

Særlige indlæringsmæssige problemer?

En anden mulighed er, at han har nogle indlæringsmæssige problemer, som ikke er blevet opdaget endnu. Igen: Du skriver i al fald ikke noget om det.

Hvis det kan være en mulighed, må I benytte jer af skolen PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og få jeres dreng undersøgt. Kan der være noget med hans hjerne, fx at han er ordblind, som betyder, at han har særligt svært ved at lære at læse og regne? Det må I finde ud af, og så må han i gang med at blive undervist, så det passer til hans særlige udgangspunkt.

Han har mange praktiske evner, skriver du. Det kan betyde, at hans intelligens er særligt veludviklet, hvad angår det kropsligt/ kinæstetiske og det visuelt/ rumlige. Sagt helt enkelt: Han kan noget med at bruge sine hænder og øjne, og han har let ved at håndtere fysiske genstande og materialer. Mens fx hans sprogligt/ verbale og logisk/ matematiske intelligens er mindre veludviklet = svært ved at læse og regne.

Læringsstile

Arten af din søns intelligens har betydning for hvilke læringsstile, der bedst passer til ham, og den slags har lærere forstand på. Det bør de i al fald have, og skolen bør være i stand til at tilbyde din dreng en undervisning, der passer til netop ham.

Jeg ved godt, at virkeligheden i den danske skole ofte er mindre lyserød, end den teoretisk set burde være. Det er muligt, at din søns skole ikke har ressourcer til at levere så personfokuseret en undervisning, som folkeskoleloven lægger op til - så det er muligt, at I ikke kommer langt med at kræve noget. Men jeg foreslår, at I i al fald taler med din drengs undervisere om det.

Hvis du har lyst til at læse lidt mere om de mange intelligenser, finder du en artikel om det på sjovskole.dk "Mange intelligenser". Og her kan du læse om forskellige læringsstile.

Støtte hjemmefra

Og så til dit spørgsmål om, hvad I kan gøre derhjemme for at gøre skolearbejdet mere interessant for din søn. I kan sørge for, at der er afsat tid til hans hjemmearbejde. At du eller hans far som en daglig vane sidder sammen med jeres dreng en halv til en hel time hver dag og ordner hans skolearbejde sammen med ham. Forklarer ham de svære regnestykker, læser og staver med ham, tjekker det, han skriver, læser de tekster højt for ham, som han skal arbejde med i de øvrige fag - og så videre.

I må finde en måde at gøre det på, så det ikke får karakter af sur pligt. Måske kan I lave det til en konkurrence: 'Ha! Vi skal vise dem henne i skolen, at du godt kan lære at (fx) dividere - nu øver vi med dig hver dag, og så kan du det om to uger.' Eller hvordan I nu kan gøre, så det passer til jer. Uden at være irritable eller tilsvarende - din søn skal opleve, at det er noget rart, han gør sammen med far og/ eller mor. Han skal have anerkendelse, når han klarer en opgave, når han koncentrerer sig, når han gør noget rigtigt - også selv om det bare er lidt. Et lille skridt på vejen. Lov ham eventuelt en belønning for hver lille fremskridt, han gør.

I kan læse højt for ham af spændende bøger - det er en klassisk måde at støtte børns læseindlæring på. I kan også finde undervisningsprogrammer til computeren eller måske på nettet, så din dreng kan sidde med dem, når han trækker sig tilbage på sit værelse. I kan spørge hans lærere efter gode bøger, programmer og netsider - eller i det hele taget spørge dem, hvordan de mener, at I bedst støtter jeres dreng derhjemme.

Og en sidste sløjfe: Fjernsynsprogrammer er særdeles ofte bare tom underholdning. De gavner ham sandsynligvis ikke noget som helst og fungerer blot som en flugt fra en nedslående hverdag. Jeg foreslår, at I overvejer, om ikke det vil være godt for jeres dreng at få begrænset sit tv-kiggeri.

Venner

Jeg forestiller mig, at når din søn får nogle mere positive oplevelser med skolen og slipper for sine daglige nederlag, så vil han få bedre selvtillid. Måske vil han bruge den til at være mere udfarende i forhold til kammerater. Ellers mener jeg, at I må lade ham være i fred med sine valg - eller fravalg - af venner. Det er i al fald ikke muligt at presse nogle venskaber igennem for ham, og han opfører sig sandsynligvis i forhold til andre børn på den måde, der passer ham bedst, sådan som han har det lige nu. Får han det anderledes, vil han også handle anderledes.

Hans oplevelser med skolen er det centrale, og de vigtigste at gøre noget ved.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk