Vores dreng på 7 år er meget nervøs

Vores dreng på 7 år er meget nervøs

Kære Janne,

Vi er en familie bestående af mor, far, en pige på 8 år og en dreng på 7 (der er 18 måneder mellem dem), der går i hhv. 2. og 1. klasse.

Der har aldrig været vanskeligheder med vores datter. Hun er en glad pige, trives i skole og SFO, har gode venner. Vores dreng har derimod oplevet forskellige vanskeligheder gennem årene. Han har altid været meget vellidt af de voksne i vuggestue og børnehave - og er det også nu af pædagogerne i SFO'en. Han er en følsom dreng og har altid været temmelig genert og også meget nervøs for ukendte ting. Han har efterhånden lært at sætte ord på det, fx "jeg har sommerfugle i maven nu, hvor jeg skal til Anders' fødselsdag". Og så var han voldsomt nervøs for at skulle starte i skole.

Der gik vel ikke en dag i sommerferien op til skolestarten uden at han talte om, at han ikke ville det og at han var bange for det. Det prøvede vi selvfølgelig at hjælpe ham med. Her - halvvejs inde i 1. klasse - skal han stadig vinke i vinduet sammen med en voksen, når vi afleverer ham om morgenen, og efter ferier kan han - de første par dage - godt blive ked af det og græde, når vi går. Han leger med mange forskellige drenge i SFO'en og skolen, og har haft legeaftaler med 5-6 stykker. Han foretrækker absolut legeaftaler hjemme hos sig selv frem for hos vennerne. Og nogle gange bliver han for nervøs i sidste øjeblik og vil ikke over og lege hos sine venner. Han bliver helt ulykkelig, og så må vi aflyse. Det gør både vores søn og os kede af det.

Vores søn har i en periode fra han var 2 år til 5-6 år fået meget opmærksom-hed og lang snor grundet forskellige begivenheder i vennekredsen og ikke-alvorlige lidelser hos ham selv. Disse forskellige forhold har betydet, at han i perioden har fået rigtig meget opmærksomhed fra os og også er "sluppet afsted" med ting, han normalt ikke ville få lov til. Og det har været i en sådan grad, at vores datter lagde mærke til det og sagde, at det var uretfærdigt. Så det er vi opmærksomme på og har fokus på det hjemme.

Vi prøver hver dag at have lidt alene-tid med hvert af vores børn, for det virker som om, de har behov for det og synes, det er hyggeligt. Og vores søn er en drøm af et barn at have alene, men så snart vores datter er der, bliver han svær at have med at gøre. Fx om morgenen vågner han før hende og er sød og blid som et lam, men så snart hun vågner, vil han ikke have tøj på eller børste tænder osv. osv.

Vi føler, der må være noget som vi har overset, men som skriger til himlen, siden vores dreng ikke rigtigt hviler i sig selv, så snart der er andre børn til stede. Og også det med hans voldsomme nervøsitet kan vi heller ikke finde ud af hvad skyldes. Vi håber meget du kan hjælpe os.

Mange hilsner De bekymrede forældre


SVAR

Kære bekymrede forældre,

jeres dreng er vellidt af de voksne. Han er følsom, genert og nervøs for ukendte ting. Han leger med mange andre børn, men helst hjemme hos sig selv. Han er ikke helt tryg ved at skulle i skole. Han har haft nogle lidt voldsomme erfaringer i sit korte liv og har i den forbindelse fået særlige privilegier. I dag bliver han kantet og svær at have med at gøre, når hans søster er i nærheden - ellers ikke.

Det var en kort opridsning af, hvad du fortæller om jeres dreng på 7 år. Du skriver også lidt om, hvad I har gjort og gør for at komme jeres børn, især jeres dreng, i møde - og det lyder vældig fornuftigt for mig. I vil nu gerne have mit bud på, hvad I ellers kan gøre, så jeres søn bliver mindre nervøs - og opfører sig bedre i sin søsters nærhed.

Måske jaloux - og med god grund?

Jeg gætter på, at han er jaloux på sin søster. Hun har tilsyneladende haft et nemmere liv end han har - og det ér jo uretfærdigt og ikke til at ændre på. Sket er sket, og han er ikke skabt som sin søster. Hun er måske ganske objektivt mere heldig, end han er - og sådan er livet jo ofte. Det må man lære at leve med, og det gælder også jeres dreng. Men det er ikke let at acceptere, og jeg tror, I kan forstå jeres søns kantethed, når søster er i nærheden, som udtryk for, at han slås med det.

Selvfølgelig bør han opføre sig ordentligt, også når han er i nærheden af sin søster. Det foreslår jeg, at I holder fast i - men hvis jeg har ret i ovenstående, så gør det ud fra den forståelse, at han er placeret i en uretfærdig position. Han har det vanskeligere, end hun har - og det kan ingen gøre noget ved. Men det giver ham ikke fripas til at reagere destruktivt.

Et højt selvværd er altid den bedste støtte

Det bedste I kan gøre, er at støtte jeres dreng i at opbygge så stærkt et selvværd, som han nu er i stand til. Læs mere om selvværd her: selvværd er det helt centrale. Jo gladere, han er for sig selv - for lige præcis den person, han er - jo mere stolt og tilfreds med sig selv, han er, desto bedre kan han rumme, at han har en heldigere søster. Desto mindre vil hun være nogen trussel, og desto bedre vil han være til at klare de udfordringer i sin omverden, som lige nu gør ham så nervøs.

Jeg aner jo ikke, hvordan I omgås jeres børn. Jeg kender ikke jeres måde at samspille på, hvor let I bliver irriterede, hvor rolige I er - mv. Men jeg ved, at langt de fleste mennesker kommunikerer på det, jeg kalder vurderingsniveau. Det betyder blandt andet, at vi i vores omgang med hinanden især er optagede af præstationer. Det kan høres på vores umådeligt store forbrug af tillægsord: vi kalder hinanden nervøse, dygtige, rolige, velopdragne, uartige, flittige, voldsomme, søde, kønne, stærke - osv. osv. i én uendelighed.

At kommunikere sådan har en lang række konsekvenser, som vi ikke gør os klart - og ikke bryder os om. Det fører for vidt at sige meget mere her, men hvis I er interesserede, har jeg skrevet en bog om alt det: 'Ballademageren Søren', som kan lånes på biblioteket eller købes her.

Her bevæger jeg mig derfor ud i nogle nuancer, når jeg skal prøve at formidle, hvad det er, der må til, for at et barn udvikler højt selvværd. Det handler først og fremmest om at møde sit barn med fokus på dets behov og de dertil knyttede følelser. Samt at vide, at behov er noget andet og mere grundlæggende end ønsker og lyster. Læs eventuelt mere om behov her: Alting drejer sig om vores behov. Jeg kan også anbefale min bog 'Genvej til gladere børn' - og se eventuelt det lille videoklip, som ligger her.

'Brug for', ikke 'lyst til'

Det gælder altså ikke om nødvendigvis at give sit barn det, som barnet udtrykker, at det gerne vil have, har lyst til - men om at bruge sin forældreklogskab til at gennemskue, hvad det er, barnet har brug for. Hvis jeres dreng dybest set har brug for at have det lige så let og overskudsagtigt som sin søster - et behov, han ikke umiddelbart kan få mødt - så hjælper det ham ikke at give ham det, han selv forlanger: ret til at opføre sig dårligt, når hun er i nærheden. Er I bevidste om det, vil jeres reaktioner på ham være anderledes. Han har behov for noget meget dybere liggende, som han kun kan få som resultat af en længerevarende proces: en styrkelse af hans selvværd.

Et højt selvværd handler også om at blive anerkendt for det, man kan. Igen: Det er noget andet end at blive rost for at være dygtig. Nuancer! Anerkendelse handler om at respektere jeres dreng og hans indsats på en ligeværdig måde, mens ros er en vurdering af den anden - og en vurdering sker altid oppefra og ned. Vurderinger hører hjemme i hierarkiske strukturer. Det skriver jeg mere om i førnævnte bog.

Anderledes - ikke flere eller bedre

Jeg er enig med jer i, at jeres dreng har brug for en anderledes behandling end jeres datter - men han har ikke brug for flere privilegier, end hun har. Anderledes privilegier, ja. Jeg vil tro, at I kan få hende til at acceptere forskellene i jeres behandling af hende og hendes bror, hvis forskellene er sådan. Han får et, hun får noget andet - og de får lige meget.

Jeg kan ikke give jer nogen hurtig løsning på jeres drengs småskæve reaktioner. Mit forslag er langsigtet. Fokusér på hans behov og følelser. Stå fast på krav om, at han må opføre sig ordentligt - uanset hvor hans søster er, og uanset at han tidligere måske er sluppet af sted med diverse unoder. Støt ham i at blive dygtig til noget, det er så godt for selvtilliden - og giv ham anerkendelse for såvel hans forsøg som for hans resultater.

Venlig hilsen
Janne Hejgaard

Mejeriernes Skolemælksordning | Agro Food Park 13 | DK-8200 Århus N | Tlf 8731 2140 | Fax 8731 2001 | skolemaelk@mejeri.dk